Studenter etterlyser mer hjelp

Jeg har hørt at psykologen er veldig flink, men vi trenger flere

Student ved NTNU i Ålesund, Helene Sundsbø, sier at alle kjenner noen som sliter. En ny undersøkelse viser at de mest utbredte psykiske lidelsene blant studentene er depresjon og angst.

Alle kjenner noen som sliter, sier student ved NTNU i Ålesund, Helene Sundsbø.
Publisert

I tilleggsundersøkelsen til Studentenes helse og tivselsundeersøkelse (SHoT) er konklusjonen at 1 av 3 norske studenter kan ha det som defineres som en nåværende psykisk lidelse. Ekspertene sier de ble overrasket da de så hvor høye tallene er.

Studenter som opplever alvorlige psykiske lidelser møter mange hindringer som kan påvirke akademiske prestasjoner, livskvalitet og langsiktig trivsel. Markedsføringsstudenten Helene Sundsbø i Ålesund sier at dette stemmer med det inntrykket hun også har.

– Nesten alle har jo hørt om noen som sliter veldig. De tallene som nå kommer er veldig høye. Det er på tide at det gjøres noe, sier hun.

Tøft i eksamensperioden

Sundsbø legger vekt på at spesielt eksamensperiodene kan bli tøffe. Da skjer det veldig mye på en gang og det er viktig å ha noen å prate med for å sortere tankene.

– Er tilbudet godt nok for dem som trenger noen å snakke med?

– Nei, det syns jeg ikke. Jeg vet at mulighetene er der, men ikke hvor jeg skal henvende meg. Hvis jeg trenger psykologhjelp for eksempel, så er jeg avhengig av tips fra andre som har gått til psykolog her på NTNU. Jeg har hørt at psykologen er veldig flink, men kanskje vi trenger enda flere når vi har så mange studenter?

Viserektor vil hjelpe

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Anne-Lise Sagen Major, sier at dette er tall som hun tar på alvor.

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Anne-Lise Sagen Major mener det er viktig å se hver student.

– Vi må se hver enkelt student og vise at vi både lytter, ser, og ikke minst bryr oss, sier viserektoren til Universitetsavisa.

Sagen Major legger også vekt på at Studentsamskipnaden har mange lavterskeltilbud som studentene kan benytte seg av i tillegg til egen psykolog.

Flere tilbud

– Ålesund kommune har også et tilbud for ungdom over 16 år med lettere til moderate symptomer på angst, depresjon eller søvnvansker gjennom det som kalles «Rask psykisk helsehjelp», sier viserektoren i Ålesund.

Stedlig leder for velferdstinget i Ålesund, Petrine Ystebakk Sjåstad

Stedlig leder for velferdstinget i Ålesund, Petrine Ystebakk Sjåstad, sier at hun kjenner godt til problemet og lover å jobbe hardt sammen med Studentsamskipnaden for å gi et enda bedre tilbud enn i dag.