NV vurderer å slå sammen bachelorer

- Frykter utdanningen i biologi og bærekraft blir ødelagt

Fakultet for naturvitenskap vurderer å slå sammen bachelor i kjemi, fysikk og biologi. - Skjer dette, så fjerner de bærebjelken i biologifaget, sier professor Trond Amundsen.  

Professor Christophe Pelabon (t.v.) og professor Trond Amundsen ved Institutt for biologi frykter sammenslåingen til en felles bachelor vil være ødeleggende for biologifaget. - Hvis dette går gjennom, er jeg nesten glad jeg snart skal pensjonere meg, sier Trond Amundsen.
Publisert

En arbeidsgruppe ved NV-fakultetet foreslår å slå sammen bachelor i kjemi, fysikk og biologi til en felles bachelor i realfag. Dette ble lagt fram under et allmøte ved NV-fakultetet i oktober. Målet er å spare penger, fordi fakultetet står i en vanskelig økonomisk situasjon.

For biologi vil dette, dersom det blir vedtatt, medføre blant annet at kurset i Økologi, atferd og evolusjon (BI1003) utgår. 

Fakta

Tre forslag til sammenslåinger

Tre arbeidsgrupper har utredet hvilke studier og emner NV skal tilby i framtida. 

En av gruppene har utredet en sammenslåing av bachelor i kjemi, bachelor i fysikk og bachelor i biologi, til bachelor i realfag/naturvitenskap. De har kommet til at dette er mulig. 

Forslaget er at det nye studieprogrammet skal ha to studieretninger, fysikk og kjemi, og biologi og kjemi. 

Den andre gruppen har utredet å slå sammen ingeniørfagene kjemi og materialteknologi. Her mener gruppen at dette kan være en god og gjennomførbar løsning.

En tredje arbeidsgruppe har sett på å slå sammen sivilingeniørfagene industriell kjemi og bioteknologi med materialteknologi. 

Arbeidsgruppen her er mer skeptisk, og sier at det kan være mulig med en sammenslåing, men at fagene ligger forholdsvis langt fra hverandre, og at det kan bli utfordrende. 

-  Her har vi fokus på bærekraft og miljø, og dette er en viktig grunn til at bachelor i biologi ved NTNU er så populært. Kurset er flaggskipet vårt. Å fjerne det vil være ødeleggende for biologiutdanningen, ikke minst i forhold til bærekraft og framtidens miljøutfordringer, sier professor Trond Amundsen, som deltok på allmøtet.

I kurset blir nasjonale og globale miljøutfordringer belyst med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap fra økologi, dyreatferd og evolusjon.

Kurset fikk i 2022 NV sin egen undervisningspris for fremragende pedagogisk aktivitet. 

Hele studieretningen kan være truet

Amundsen skjønner ikke hvorfor man ønsker å legge ned et kurs som fungerer svært godt og som både studentene og fakultetet selv gir toppkarakter.

- Å fjerne dette kurset er så absurd at det er vanskelig å vite hvilke ord jeg skal bruke. Hvis dette blir gjennomført, er jeg nesten glad jeg skal pensjonere meg snart, sier Amundsen.

Pelabon sier at dersom kurset fjernes, er hele studieretningen om økologi, atferd og evolusjon truet.  Økologi og evolusjon er avgjørende for å forstå og tilby løsninger for biologisk mangfoldskrise og håndtering av truede arter, mener han. 

- Dersom studieretningen blir fjernet er det et stort tilbakeskritt i arbeidet mot et mer bærekraftig samfunn, sier han. 

Amundsen påpeker at denne studieretningen har kvalifisert til masterstudier ved Center for Biodiversity Dynamics, som er et SFF (Senter for fremragende forskning). 

- Det er også den naturlige utdanningsveien for studenter som skal ta mastergrad i tilknytning til det nyetablerte Gjærevollsenteret, som har fokus på nettopp bærekraft-forskning, sier Amundsen.

Populært studium

Kurset BI1003 er en del av en grunnpakke i biologi. 

- Denne pakken har gjort oss til Norges mest populære biologistudium. Mange søker seg også til oss fra utlandet. Vi har høyest karaktersnitt og flest søkere i Norge, forteller Pelabon til UA.

- Det har tatt tiår å bygge opp dette integrerte kurstilbudet, men det går fort å rive det ned, sier Amundsen.

Pelabon understreker at de ikke er kritiske til at ledelsen må gjøre grep for å spare penger, men de er kritiske til forslagene som har kommet fram.

Fakta

Kurset økologi, atferd og evolusjon

NV-fakultetet vurderer å fjerne kurset dersom de tre bachelorene kjemi, fysikk og biologi slås sammen

Kurset består av blant annet ekskursjon og et stort symposium med foredragsholdere fra ledende institusjoner som Miljødirektoratet og Artsdatabanken

Studentene jobber også med bærekrafts- og miljøprosjekter

Eksempler på prosjekter er hvordan arter kan tilpasse seg varmere klima, og effekten av fornybare kilder på naturmangfold

- Ikke tatt noen beslutning

Dekan Øyvind Gregersen sier at det ikke er tatt noen avgjørelse ennå. Akkurat nå er status at ulike forslag om endringer av studieporteføljen er ute til høring på instituttene ved NV. 

- Det er ikke tatt beslutning om hva vi gjør med de tre bachelorprogrammene i kjemi, fysikk og biologi ennå. Langt mindre er det tatt endelig beslutning om hvilke emner som vil inngå i fremtidens studieportefølje, sier Gregersen til UA.

Han sier bachelor i biologi rekrutterer godt, men kunne hatt bedre gjennomstrømningstall.

- Forslagene er på høring til 17. november. Deretter sammenfattes høringsinnspill og vi vil diskutere og konkludere i slutten av november hvilke endringer i studieporteføljen vi vil gjennomføre nå og hva det må jobbes videre med, sier Gregersen.

Ugunstig å slå sammen fagene

Amundsen mener generelt det er ugunstig å slå sammen tre fag på denne måten. 

- Studentene søker ikke biologi fordi de vil lære kjemi og fysikk. Ved å slå sammen fagene mister hvert av dem sin attraksjon, sier Amundsen. 

Han forteller at for 30 år siden inneholdt biologiutdanningen mange steder mye mer kjemi. 

- Kjemi er selvsagt viktig, men dette setter oss 30 år tilbake i tid, til tiden før jeg begynte å jobbe her, sier Amundsen.

Utredningen som er gjort av arbeidsgruppen viser at det for biologifaget er svært få fordeler med sammenslåingen. Det er flere fordeler og muligheter for kjemi og fysikk. 

- Men NV-fakultetet må spare penger?

- Ja, det forstår vi. Men vi får inntekter av å være attraktive for studentene. Dersom dette blir gjennomført, frykter jeg at studentene går andre steder, sier Amundsen.

Nå er forslaget ute på høring.

- Jeg tror det er viktig å si tydelig fra om hvor ille dette kan bli for biologifaget. Ting som blir utredet og har høringsrunder har en tendens til å bli virkelighet hvis det ikke sies klart ifra på et tidlig tidspunkt, sier Amundsen.

 Må undervise i færre emner

Dekan Øyvind Gregersen sa under allmøtet at NV har presset økonomi og bevilgningene blir mindre. 

Planen for NV-fakultetet er å spare inn ca 20 millioner kroner i 2024, og vil  måtte redusere med 18,7 årsverk i perioden 2024-2027.

- Og da må vi også undervise i færre emner. Vi antar at vi blir ca 12,2 færre vitenskapelig ansatte. Hver av de vitenskapelig ansatte underviser i ca to emner, det betyr at vi må ned med 25 emner, sier Gregersen.

Han sa at et helt sentralt tiltak er å redusere antall studieprogram og studieretninger slik at antallet emner som skal undervises kan reduseres. 

- Dette er nødvendig for at vi fremdeles kan gjøre en god jobb med forskning, innovasjon og utdanning med færre ansatte enn vi har hatt, sa Gregersen. 

Følg UA på Facebook og Instagram.