styremøte

Vil legge ut styremøte-opptak: - Universitetets nye reality-tv

Teksting og tilgjengelighet av møtene i etterkant ble grundig diskutert på torsdagens styremøte.

På styremøtet i mars 2023 ba styret Rektor undersøke muligheten for å få tekstet møtene på engelsk.
Publisert Sist oppdatert

På styremøtet i mars 2023 ba styret rektor undersøke muligheten for å få tekstet møtene på engelsk. 

Under torsdagens møte bestemte NTNU-styret seg for at opptakene fra styremøtene skal publiseres internt og være tilgjengelige for NTNUs studenter og ansatte i 1 uke etter publisering. Opptakene skal autotekstes på engelsk ved hjelp av Whisper.

På den måten skal innholdet i møtene bli mer tilgjengelig for en større del av NTNU.

Universitetets nye reality-tv

Styremedlem Bjørn Skallerud åpnet diskusjonen ved å kommentere på at åpenheten rundt styremøtene har utviklet seg mye.

Styremedlem Bjørn Skallerud synes det er fantastisk å se hvor mange som er interessert i å følge med på styremøtene.

- For 10-15 år siden måtte man møte fysisk opp for å følge med på disse møtene. Nå er det fantastisk å se hvor interesserte folk er i å følge med. Det er et gjennomsnitt på 400 som følger med på strømmingen av disse møtene. Det blir nesten som universitetets nye reality-tv.

Det å gjøre styremøtene tilgjengelige i etterkant var opprinnelig et forslag som hang sammen med det å kunne tekste møtene på engelsk. Samtidig var det flere av styremedlemmene som mente at det var viktig også utenom.

- Jeg er tilhenger av meroffentligheten. Det er et poeng i seg selv at møtet er tilgjengelig i etterkant. Det er en del som ikke har anledning når møtet holdes. Det å legge det ut etterpå vil gjøre at flere kan følge møtet, sa ekstern representant Nina Refseth.

Ekstern representant Nina Refseth mener det er et poeng i seg selv å gjøre styremøtene tilgjengelige i etterkant.

Det var også flere som mente at teksting være et viktig tiltak for de internasjonale ansatte ved NTNU.

- Det er viktig at de internasjonale medarbeidere føler seg velkommen på NTNU. Samt at de får med seg hva styret gjør, sa ekstern representant Bente M. Stallknecht.

Redd for deepfakes

Den mest diskuterte bekymringen rundt å la styremøtene ligge for lenge ute offentlig var angående deepfakes. En deepfake er en forfalsket video, et lydopptak eller et bilde som bruker kunstig intelligens for å skape et realistisk utseende, men der innholdet er falskt.

Styreleder Remi Eriksen var bekymret for muligheten for å lage deepfakes med styremøtene som datamateriale.

Styreleder Remi Eriksen uttrykte bekymring om at å la videoer ligge ute over lengre tid ville gi folk mer datamateriale som de vil kunne bruke til dette formålet. 

For å hindre en slik misbruk av strømmen foreslo Nicolai Winter-Hjelm å kun publisere videoen av styremøtet i NTNUs interne kanaler. Dette var det flere styremedlemmer som stilte seg bak.

-  Jeg tror det vil gjøre at risikoen blir vesentlig redusert, konkluderte styreleder Remi Eriksen.

Følg UA på Facebook og Instagram.