Her kan du følge NTNUs styremøte på direkten

Krigen i Ukraina, evaluering av NTNUs pandemihåndtering og presentasjon av ny direktør står på dagsorden.

På dagens styremøte: Ny direktør Bjørn Haugstad sa at han i de første ukene har brukt tid på å sette seg inn i alt det NTNU driver med.
På dagens styremøte: Ny direktør Bjørn Haugstad sa at han i de første ukene har brukt tid på å sette seg inn i alt det NTNU driver med.
Publisert Sist oppdatert

Hvordan hjelpe flyktninger med akademisk tilknytning når de kommer til Norge? Dette er et spørsmål alle universiteter og høyskoler stiller seg i dag. De har frist på seg ut dagen til å sende et svarbrev til Kunnskapsdepartementet om hvordan de kan bidra.

Det er Bjørn Haugstad, NTNUs nye direktør for organisasjon og infrastruktur, som orienterer om konsekvenser og tiltak.

Dette er Haugstads første styremøte ved NTNU. Han vil derfor også presentere seg selv.

Her kan du følge styremøtet

NTNU har fått evaluert sin håndtering av pandemien i to omganger. UA har omtalt både den første og den siste.

Den ferskeste rapporten er satt opp som orienteringssak. Der har Idd Andrea Christensen, representant for de midlertidig ansatte, varslet at hun vil ta opp hvordan stipendiatene er berørt av pandemien.

LES OGSÅ: Vil ha NTNUs øverste ledere med i Sentral beredskapsledelse
LES OGSÅ: Spesielt utfordrende for stipendiater

Èn sak går for lukkede dører. Det er Riksrevisjonens muntlige orientering.

Møtet startet klokka 10.00 med NTNUs kvalitetsmelding for utdanning. En av sakene som skal opp før lunsj er Studentombudets årsrapport. Klokka 15.00 diskuteres HMS-rapporten.

Det er like mange orienteringssaker som styresaker. Det er bare i styresakene det blir fattet vedtak. Styresakene idag er: NTNUs kvalitetsmelding for utdanning, Årsrapport internrevisjon, Årsrapport og regnskap for 2021, Arkivering og innsyn i opptak av styremøter, HMS-rapporten - og protokoll.