Til høsten tar de plass rundt styrebordet

- Skjønner jeg kan møte meg selv i døra

De to nye representantene fra de faste vitenskapelige kommer fra et klassisk Gløshaugen-fakultetet. Hvordan vil de representere sin velgergruppe i styret?

Spørsmålet kandidatene ble stilt var: Er NTNU for toppstyrt? Ingrid Bouwer Utne sees bak grønt munnbind til venstre, svarer ja. Bjørn Skallerud er den eneste på bildet som holder opp et NEI.
Spørsmålet kandidatene ble stilt var: Er NTNU for toppstyrt? Ingrid Bouwer Utne sees bak grønt munnbind til venstre, svarer ja. Bjørn Skallerud er den eneste på bildet som holder opp et NEI.
Publisert

Ingrid Bouwer Utne: - Jeg kjenner de vitenskapelig ansattes arbeidshverdag på kroppen. Bjørn Skallerud: - Jeg har nettverk over hele NTNU.

Anledningen var valgdebatten forrige uke, temaet var toppstyring ved NTNU: - Hva har dere fått til i løpet av de fire årene dere har sittet i NTNU-styret, var det smått retoriske spørsmålet styrekandidat Ingrid Bouwer Utne stilte styrerepresentantene Tim Torvatn og Aksel Tjora.

- Kan møte meg selv i døra

Når UA ringer henne i dag, interpellerer vi påtroppende styremedlem Bouwer Utne om hva hun selv vil gjøre med toppstyringen ved NTNU.

Utne innleder svaret med en hjertelig latter.

- Jo, jeg skjønner det er en fare for at jeg på et tidspunkt kan møte meg selv i døra. Men jeg føler virkelig at jeg i mitt daglige virke som forsker og underviser kjenner på kroppen hvordan det er å være vitenskapelig ansatt ved universitetet, og dette kommer jeg til å ta med meg inn når jeg forsøker å påvirke styrets arbeid, sier hun.

Under debatten framholdt hun den store avstanden mellom topp og bunn ved universitetet som noe som bør adresseres.

- Denne problematikken, med systemer og løsninger som tres ned over hodene på de ansatte og som oppleves som tidstyver, er en av sakene vi behøver å sette fokus på.

Den nyss valgte styrerepresentanten er også nysgjerrig på hvor stor mulighet den enkelte representant har til å påvirke styrets agenda og arbeid.

- Jeg håper jo vi har en viss adgang til å løfte fram egne saker og få dem til behandling i styret, sier den påtroppende representanten for de vitenskapelig ansatte i NTNUs styre, sier Ingrid Bouwer Utne.

- Skal ikke kjøre tospann

Bjørn Skallerud er den andre nye representanten for de faste vitenskapelig ansatte til NTNU-styret. I likhet med Ingrid Bouwer Utne er han professor ved Fakultet for ingeniørvitenskap – et klassisk Gløshaugen-fakultet.

- For å ta det med én gang: Du kommer fra samme fakultet som Utne – kommer dere to «Gløshaugen-professorene» til å kjøre tospann når dere benker dere rundt styrebordet?

- At Ingrid og jeg tilhører samme fakultet er et faktum, men vi holder, faglig sett, til helt ulike steder. For øvrig tror jeg denne tilhørigheten heller vil føre til at vi passer oss vel for å havne i tospann, som du formulerer det, sier Skallerud.

Dette med at han er en typisk Gløshaugen-professor kommenterer han slik:

- Jeg har et vel utbygd nettverk over hele NTNU, også Dragvoll-miljøet, og jeg kommer til å legge meg i selen for å representere hele universitetet. Imidlertid framholder Skallerud at NTNU har en hovedprofil som man godt kan snakke høyt om oftere.

- Hva med styre og stell ved universitetet: Da UA stilte ja/nei-spørsmålet om NTNU er for toppstyrt tilhørte du mindretallet som svarte nei?

- Ja, men om du ser på kandidatenes begrunnelser for sine svar, ser du at vi jevnt over var ganske enige. Det er nye å ta tak i, mye å følge med på i strømmen av beslutninger, konstaterer Bjørn Skallerud.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.