NTNU-professor er kandidat som styremedlem i Nord-styret

Tidligere leder av Forskerforbundet Petter Aaslestad er en av ti kandidater som nåværende styre foreslår som ekstern representant i styret til Nord universitet.

Petter Aaslestad er professor ved NTNU og tidligere leder i Forskerforbundet. Blir han nytt eksternt medlem i Nord-styret?
Publisert

Styret har plukket ut ti kandidater til nytt styre i perioden 2021-25. Det er Kunnskapsdepartementet som til syvende og sist avgjør hvem som blir eksterne representanter.

Andre foreslåtte kandidater er sametingspresident Aili Keskitalo.

Nord universitet har det nasjonale ansvaret for høyere utdanning innen sørsamisk og lulesamisk språk og kultur. Høsten 2018 etablerte Nord universitet verdens første lule- og sørsamiske lærerutdanning. Nytt i år er at universitetet også tilbyr arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil. Universitetet tilbyr også flere kortere samiskrelaterte studier, som for eksempel «Med joik som utgangspunkt», heter det i en annen pressemelding UA har mottatt.

Et annet navn som er kjent for mange, i hvert fall i Trondheim, er tidligere dekan og oppvekssjef Camilla Trud Nereid. Nå instituttleder hos Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner eksterne styremedlemmer, men har bedt sittende Nord-styre om å foreslå ti kandidater.

Departementet vil deretter oppnevne fire eksterne representanter.

NTNU vil på styremøtet torsdag 11. februar også foreslå kandidater til NTNU-styret for samme periode.

Her er foreslåtte kandidater

Styret ved Nord universitet vedtok følgende forslag på eksterne kandidater til nytt styre som oversendes til Kunnskapsdepartementet:

  • Anders Söderholm (1961, Sverige), generaldirektør, Universitetskanslerämbetet (UKA)
  • Grete Ellingsen (1976, Sortland), rådgiver, Vesteraalen Innovasjon
  • Kirsten Suhr Bundgaard (1972, Danmark), direktør, professionshøjskolen VIA
  • Aili Keskitalo (1968, Kautokeino), sametingspresident (frem til høsten 2021)
  • Petter Aaslestad (1953, Trondheim), professor i litteraturvitenskap, NTNU
  • Alf Rasmussen (1954, Trondheim), generalsekretær, Universitets- og høgskolerådet
  • Hans Jakob Hegge (1969, Stavanger), direktør for sikkerhet og bærekraft, Equinor
  • Camilla Trud Nereid (1963, Trondheim), instituttleder, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Lars Peder Brekk (1955, Rørvik), direktør, Brønnøysundregistrene
  • Tanja Storsul (1970, Oslo), direktør, Institutt for samfunnsforskning

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.