Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen

Professor Øyvind Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen for behandlingen han ble utsatt for i forbindelse med IHS-striden.
Thomassen ser ingen tegn til at ledelsen i ettertid har reflektert over hvordan man håndterte konflikten gjennom flere år 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Thomassen ser ingen tegn til at ledelsen i ettertid har reflektert over hvordan man håndterte konflikten gjennom flere år  Foto: KRISTOFFER FURBERG

For ett år siden ble professor Thomassen innstilt til ordenstraff av NTNU-ledelsen. Saken skulle fremmes for styret ved universitetet, slik lovverket krever. I siste øyeblikk ble saken trukket, og i stedet ble han ilagt skriftlig advarsel.

LES OGSÅ: Nå har han fått advarselen sin

LES OGSÅ: De bruker skammen som våpen

Advarselen var begrunnet, dels i at Thomassen skulle ha brutt sin medvirkningsplikt som arbeidstaker, at han skulle ha gått ut over sine plikter som verneombud, at han skulle ha begått brudd på taushetsplikten samt ha utvist uakseptabel oppførsel overfor sin daværende instituttleder. På alle disse punktene har Thomassen gått til utførlig motmæle, skriftlig som muntlig.

LES OGSÅ: Får advarsel for å ha hengt opp gullapper

Thomassen har gjentatte ganger begjært at advarselen blir trukket, men ledelsen har ikke etterkommet dette. Nå, om lag et år etter, sender han, ved sin advokat i Forskerforbundet, inn klage til Sivilombudsmannen på NTNUs saksbehandling. Til Universitetsavisa kommenterer han klagen slik:

- NTNU-ledelsen har ikke tatt hensyn til mine tilsvar. Jeg har dokumentert grundig at beskyldningene savner grunnlag i faktiske forhold, og at flere av beskyldningene som er rettet mot meg framstår som oppkonstruerte. Behandlingen av meg framstår som urimelig og vilkårlig, sier Thomassen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- De ignorerte våre varsler

Han peker videre på at det nå har gått et år siden advarselen ble ilagt ham, uten at arbeidsgiver på noe vis har vist vilje eller evne til selvrefleksjon omkring sin egen rolle og ansvar i utviklingen av konflikten.

- De bekymringsmeldingene jeg som verneombud ved daværende Institutt for historiske studier, IHS, leverte ved flere anledninger ble gjennomgående ignorert av institutt- og fakultetsledelsen. Det bidro til at konflikten eskalerte. Noe man med rimelighet burde kunne forvente at ledelsen beklagde. Det har ikke skjedd.

Thomassen ser heller ingen tegn til at ledelsen i ettertid har reflektert over hvordan man håndterte konflikten gjennom flere år. Hva har NTNU lært? Faktainnhentingsgruppen som fikk i oppgave å granske konflikten og håndteringen av den, kritiserte ledere på ulike nivå for selv å bli del av konflikten. Men igjen – jeg kan ikke se at fakultetsledelsen har vist åpen vilje til å se på egen framferd med kritisk blikk eller beklage egne handlinger. Det finner jeg beklagelig, sier Thomassen.

LES OGSÅ: Maria Fritche: - de skaper feil bilde av konflikten

- Straffen fortsetter

Den siste, og kanskje viktigste grunnen til at professor Thomassen klager NTNU inn for Sivilombudsmannen nå, er hva han opplever som lederes fortsatte forsøk på å utsette ham for sanksjoner.

- Jeg opplever at jeg av fakultetet ikke er ønsket i noen sammenhenger. Opplevelsen min er at jeg etter advarselen fortsetter å bli straffet. Jeg må si jeg lurer på når jeg vil bli ferdigstraffet.

- NTNU-ledelsen besluttet i siste øyeblikk å trekke varselet om ordensstraff og gjøre det om til en advarsel, som er mindre alvorlig. Du ser ikke på det som en formildende omstendighet?

- Nei.

- Hvorfor ikke?

- Slik jeg ser det var årsaken til at NTNU-administrasjonen trakk varselet om ordensstraff ganske enkelt fordi de innså at de ikke hadde grunnlag for å risikere at saken kunne havne i retten. Jeg tror nok om at de hadde følt seg trygg på egen sak og egne argumenter så ville de ha kjørt gjennom ordensstraffen.

Ordensstraff ble advarsel i løpet av én uke

Thomassen bemerker at ledelsens begrunnelse for å redusere ordensstraffen til en advarsel var at det hadde gått så langt tid siden forholdene det var snakk om, samt at hendelsene hadde funnet sted «i en tid med krevende og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer.»

- Det gikk et par uker fra varsel om ordensstraff til jeg ble ilagt advarsel, og det var for kort tid til at det hadde kommet nye momenter inn i saken. Så begrunnelsen knyttet til tidsaspektet var opplagt opportunt valgt.

LES OGSÅ: Historien om et varslet havari

Jeg opplever at jeg av fakultetet ikke er ønsket i noen sammenhenger

Øyvind Thomassen
Konflikten ved IHS

Konfliktene ved IHS har utviklet seg over en årrekke, men fikk en ny omdreining våren 2018r, da professor Kristian Steinnes ble besluttet tvangsflyttet, og en gruppe ansatte sendte brev til dekan, rektor og universitetsdirektør med beskyldninger om «illegitim maktbruk.» Instituttleder Tor Einar Fagerland og dekan Anne Kristine Børresen ble beskyldt for å forårsake en «fryktkultur» ved Instituttet.

Senere skrev en annen gruppe ansatte et brev med støtte til instituttleder Fagerland og hans håndtering av situasjonen, samtidig som andre ansatte gikk ut mot beskyldningene om fryktkultur ved instituttet.

Gjennom høsten forsterket konflikten seg til et hittil ukjent nivå. Den toppet seg da Fagerland trakk seg på dagen fra jobben som instituttleder, og begrunnet det med at en epost han sendte til et konsulentbyrå som hadde blitt koplet inn for å løse problemene ved Institutet, var blitt gjort kjent.

Magne Flaten ble konstituert som instituttleder ved IHS.

Høsten 2019 besluttet NTNUs styre å dele IHS i to institutter, som etter intens debatt over styrebordet ble hetende henholdsvis Institutt for historiske og klassiske studier IKS og Institutt for moderne historie IMH.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.