Dropper Kompetansebanken etter heftig kritikk fra ansatte

- Kjempebra. Dette betyr at ledelsen har forstått og tatt kritikk og bekymringer  på alvor, sier styremedlem ved NTNU, Kjersti Møller.

Lettelse. - Spesielt liker jeg at man identifiserer tidlig hvem som blir overtallige, og tilbyr disse en omstillingssamtale og et individuelt tilpasset opplegg. Dette vil bli en lettelse, jeg opplever at ledelsen har tatt innsigelsene fra tillitsvalgte på alvor, sier Møller, her under siste styremøte.
Publisert Sist oppdatert

Meldingen, som nok kommer som en gledelig overraskelse på mange urolige NTNU-ansatte, ble lagt ut på NTNUs intranett, Innsida, i morgentimene tirsdag. Helomvendingen betyr at Kompetansebanken, som skulle bli et slags internt bemanningsbyrå for ansatte som mister arbeidsoppgaver som følge av fusjonen, skrinlegges.

Alle skal inn i nye jobber innen sommeren

Alle NTNU-ansatte som må omstilles blir i sin gamle avdeling til 1. april neste år, og målet er at alle skal ha fått nye stillinger innen neste sommer.

- Vi har tatt kritikken mot Kompetansebanken på alvor. Målet er å sørge for at alle medarbeidere som blir midlertidig uten arbeidsoppgaver (for)blir motiverte medarbeidere, også med nye arbeidsoppgaver. Det gir størst gevinst både for den enkelte og for NTNU, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby i meldingen.

- Har tatt kritikken på alvor

Kjersti Møller, én av de administrativt ansattes representanter i NTNUs styre som har vært med på å målbære kritikken, er svært fornøyd med det hun kaller gladmeldingen:

- Kjempebra. Jeg vet det ikke er så populært med terningkast for tiden, men dette er terningkast 6. Det viser at ledelsen har forstått og tatt evalueringen og kritikken på alvor.

Møller mener at dette grepet vil føre til langt mer fornøyde medarbeidere.

- Spesielt liker jeg at man identifiserer tidlig hvem som blir overtallige, og tilbyr disse en omstillingssamtale og et individuelt tilpasset opplegg. Dette vil bli en lettelse, jeg opplever at ledelsen har tatt hensyn til innsigelsene fra tillitsvalgte, sier Møller.

LES MER: Behovet for en del stillinger og oppgaver faller bort
LES OGSÅ: Tillitsvalgte frykter krevende NTNU-høst

Frykt for «å havne i banken»

Innsida skriver at den opprinnelige planen ble heftig kritisert av ansatte som fryktet stigmaet ved å bli plassert i det som ble oppfattet å være et slags internt NAV-kontor.

Møller sier til UA at selv om de tillitsvalgte har kritisert ordningen har også det vært belastende fordi kritikken kunne bidra ytterligere til stigmatiseringen. Ryktene har også gått om at de bankansatte vil få sparken neste sommer ved utløpet av garantitiden mot oppsigelser i Omstillingsavtalen. 

Skal letes aktivt etter jobber

Ansatte som i løpet av høsten får status som "midlertidig uten oppgaver" skal nå identifiseres så tidlig som mulig under under arbeidet med innplassering i nye avdelinger. De vil da umiddelbart få tilbud om en omstillingssamtale. De kan beholde sitt vanlige arbeidssted helt til 1.april 2017 og delvis utføre sine tidligere arbeidsoppgaver mens det letes aktivt etter alternative jobber til dem. 

Samtidig vil de, ved behov, få tilbud om individuelt tilpasset kompetanseutvikling, hvis de har behov for dette. I denne perioden vil fortsatt deres gamle leder gi dem arbeidsoppgaver og bistå med overgangen til et nytt arbeidsted.

Eget team settes på oppgaven

Et eget innplasseringsteam som i hovedsak vil bestå av personalmedarbeidere skal hjelpe til med å finne arbeidsmuligheter andre steder i organisasjonen. Dette teamet skal holde oversikt over ledige jobber både på fakultetene og i Fellesadministrasjonen. Teamet skal hjelpe til slik at innplasseringer skjer fortløpende og så smidig som mulig.

Planen er at ingen ansatte skal stå uten oppgaver når vi kommer til sommeren 2017.

Sentralt samarbeidsutvalg (SESAM) har vært med på å utforme den nye ordningen.

Blir overrasket om noen sies opp

– Vi føler at ledelsen har tatt innover seg kritikken om at Kompetansebanken ikke ville fungere som planlagt. Det har utviklet seg en frykt blant våre medlemmer for «å havne i banken» og da er hensikten med dette tiltaket borte, sier hovedtillitsvalgt i Tekna, Øystein Risa til Innsida.

Kravet om 10 prosent kutt i lønnsbudsjettene de neste to årene består, og fører til at rundt 100 administrativt ansatte blir overflødige. Dette er allikevel færre ansatte enn de som normalt vil slutte i administrasjonen i 2016-17.

LES MER: Rektor vil kutte lønnsbudsjettet til administrasjonen med sju prosent

- Jeg blir veldig overrasket hvis omorganiseringen fører til at noen ansatte til slutt blir sagt opp. Vi har fått sterke signaler fra ledelsen om at det ikke skal bli nødvendig, selv om garantien mot oppsigelser i Omstillingsavtalen formelt bare gjelder til 31.7.2017, sier Risa.