NTNU vil overta Statsbyggs bygninger på Kalvskinnet

I dag betaler NTNU 65 millioner i året for leie av bygg på Kalvskinnet. NTNU ville gjerne eid dem selv.

Akrinn er i dag eid av Statsbygg. Men NTNU ønske nå å ta over eierskapet til bygget selv.
Akrinn er i dag eid av Statsbygg. Men NTNU ønske nå å ta over eierskapet til bygget selv.
Publisert

I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver eiendomssjef Frank Arntsen at NTNU gjerne vil ta over endel bygg som i dag tilhører Statsbygg.

«Det bør vurderes om universitetene bør overta nærliggende bygningsmasse (UH – bygg) fra Statsbygg der hvor det er hensiktsmessig, eks. nærliggende bygg til campus Trondheim. Dette kan bidra til en mer helhetlig forvaltning av enkeltcampus der både NTNU og Statsbygg har bygningsmasse», skriver Arntsen i oppfølgingen av områdegjennomgangen til KD.

Kalvskinnet-byggene

UA har spurt om hva slags bygg NTNU ønsker å overta. Frank Arntsen svarer på e-post.

- NTNU har ikke tatt stilling til hvilke bygg som er aktuelle, men det vil være naturlig å vurdere Statsbygg sine bygg på NTNUs campus på Kalvskinnet i denne sammenheng. De fleste av disse grenser opp mot NTNUs egen eiendom, svarer Arntsen.

NTNU betaler i dag samlet rundt 65 millioner i året for leie av areal hos Statsbygg på Kalvskinnet.

De byggene NTNU leier av Statsbygg på Kalvskinnet, er Akrinn, Akrinn Vest (tidligere Gunnerus gt. 1), Akrinn Øst (tidligere Sverres gt. 10/12), Retorten, Sverres gate 14, Arkitekt Christies gate 2.

Se også faktaboks.

Se også byggene i mazemaps.

Mer fleksibelt i koronatider

Arntsen sier utvikling av campuser og bygninger bidrar til å videreutvikle institusjonene som attraktive universitet.

- Forvaltning og utvikling av bygg og infrastruktur bør være virksomhetsnært og sees i sammenheng med behovet for universitetenes faglige utvikling, mener Arntsen.

Han mener også at det kan være mer fleksibelt nå i disse koronatider å eie egne bygg.

- De nye utfordringene knyttet til pandemien, som for eksempel en-meters-regelen, gjør at eierskap til byggene gir oss muligheten til å opptre mer dynamisk og handle raskt ved behov for endringer.

KD vurderer saken

Statsråd Henrik Asheim påpeker at regjeringen i vår slo fast at forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved blant annet NTNU skulle ligge fast hos universitetene selv.

– Med det så forventer regjeringen at universitetene legger gode planer for å styrke vedlikehold og rehabilitering av universitetsbygningene, og har bedt om innspill som kan legge til rette for at eiendommene i fremtiden også skal forvaltes godt, sier han til Universitetsavisa.

Han bekrefter at ett av de forslagene KD har fått fra NTNU er at de ønsker å overta Statsbyggs eiendommer.

– Nå er vi i gang med å vurdere alle innspill vi har fått, blant annet dette. Så det må vi komme tilbake til, sier han.