Tidligere NTNU-styreleder går av som leder i utvalg

Svein Richard Brandtzæg valgte selv å trekke seg for leder for utvalget som skal finne ut hvordan Norge skal drive med livslang læring.

- Det har vært veldig interessant å være med på dette arbeidet, som utvilsomt kan få stor betydning for fremtidens Norge sier Svein Richard Brandtzæg.
Publisert
Fakta

Utvalget skal utrede følgende punkter:

  • Muligheter og virkemidler for læring i arbeidslivet i Norge.
  • Hvordan kan det legges til rette for at det utvikles kostnadseffektive muligheter for utdanning og kompetanseutvikling av god kvalitet, tilpasset behovene i arbeidslivet?
  • Ulike modeller for å stimulere til etter- og videreutdanning.
  • Hvordan kan de tre partene legge enda bedre til rette for læring i arbeidslivet?
  • Hvordan kan det videreutvikles modeller for realkompetansevurdering og verdsetting av kompetanse utviklet i arbeidslivet?

Utvalget skal legge fram sin rapport 31. oktober 2024.

Kilde: KD

Universitetsavisa omtalte i juni i år at Svein Richard Brandtzæg skulle lede kompetansereformutvalget.

Nå blir det heller Arbeiderparti-politiker Dag Terje Andersen om overtar arbeidet med å finne ut hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet.

Brandtzæg var styreleder ved NTNU i seks og et halvt år, fram til han gikk av i 2020.

Ønsket noen med annen kompetanse

Ifølge en pressemelding sendt ut av Kunnskapsdepartementet var det Brandtzæg selv som ønsket å trekke seg.

- Det har vært veldig interessant å være med på dette arbeidet, som utvilsomt kan få stor betydning for fremtidens Norge. Jeg opplever at utvalget vil være best tjent med en leder som har en litt annen kompetanseprofil enn min, sier Svein Richard Brandtzæg ifølge pressemeldingen.

Borch takker for innsatsen

Regjeringen utnevnte hans erstatter i statsråd 10. november.

- Jeg vil takke Svein Richard Brandtzæg så mye for innsastsen som leder for dette viktige utvalget. Han har foreslått at en ny leder bør ha en profil som er tyngre på politikk og offentlig forvaltning. Da kan jeg ikke tenke meg en bedre kandidat enn Dag Terje Andersen, og jeg er veldig glad for at han har takket ja, sier minister for forskning og høyere utdanning Sandra Borch i pressemeldingen.

- Viktig oppdrag

Dag Terje Andersen har blant annet vært stortingsrepresentant, statsråd og stortingspresident for Arbeiderpartiet. Han startet yrkeskarrieren som skogsarbeider.

- Det er lite som er viktigere for utviklingen til både den enkelte og for samfunnet vårt enn at flest mulig får mulighet til å lære hele livet. Kompetansereformutvalget har et stort og viktig oppdrag, og jeg ser fram til å gå i gang med arbeidet sammen med alle de kompetente medlemmene av utvalget, sier Dag Terje Andersen.

Følg UA på Facebook og Instagram.