Ingen NTNU-studenter stiller til årets NSO-valg

Årets arbeidsutvalg i Norsk studentorganisasjon (NSO) ligger an til å bli svært østlandsdominert. Åtte representanter kommer fra utdanningsinstitusjoner på Østlandet. Ingen representanter kommer fra NTNU eller andre universiteter og høgskoler i Trøndelag.

Bildet er fra NSO landsmøte i fjor på Quality Hotel Tønsberg. Under årets valg i starten av april vil ingen NTNUere stille til arbeidsutvalget.
Publisert

NSO skal danne nytt arbeidsutvalg som skal lede organisasjonen neste studieår. På landsmøtet 5. - 7. april skal det velges 15 representanter til nytt arbeidsutvalg.

Khrono omtalte saken først 

I år er 10 av 15 representanter som stiller kvinner, men da fristen gikk ut for å  stille til arbeidsutvalget 25. februar, var ingen av kandidatene fra NTNU eller fra høgskoler eller universiteter i Trøndelag.  

- Trist at ingen fra NTNU stiller 

I dag er NTNU-student Ole-Markus Simonsen nestleder i NSO. Han kommer fra NTNU Ålesund, hvor han tidligere ledet det lokale studentparlamentet.

Simonsen synes det er trist at ingen NTNU- studenter har valgt å stille til arbeidsutvalget i år, men han har samtidig stor forståelse for det.

- NSO har lokaler i Oslo, og hvis man skal ha verv forutsetter det at man må flytte til hovedstaden for ett år. Jeg måtte selv veie fordeler opp mot ulempene ved å flytte til Oslo for å være nestleder i studentorganisasjonen. 

Ole-Markus Simonsen er nestleder Norsk studentorganisasjon.

- Hva fikk deg til å sette studiet på pause for å bli nestleder i NSO?

- Jeg var akkurat ferdig med med å være leder for Studenttinget i Ålesund på det tidspunktet, så det neste nivået var å engasjere meg i studentpolitikken nasjonalt, sier han. 

- Mister NTNU sin stemme i det nasjonale studentdemokratiet uten representanter i arbeidsutvalget i år? 

- Nei, Studenttinget ved NTNU kommer alltid med gode innspill i sakene våre og skriver gode høringssvar til saker vi behandler, så NTNU-stemmen vil nok fortsette å bli hørt i gangene her, sier han 

Vil ikke spekulere i årsak 

Lederen av Studenttinget ved NTNU, Didrik Nohre Lønvik har ingen gode svar på hvorfor ingen NTNU-studenter stiller som kandidater til NSOs arbeidsutvalg:

- Studentdemokratiet ved NTNU er veldig sterkt, så det er ikke engasjementet til våre studenter det står på i hvert fall, sier han. 

Didrik Nohre Lønvik, leder av Studenttinget ved NTNU

Det er lederen av NSO som leder av arbeidsutvalget. På hjemmesidene til NSO skriver de at disse tre kandidatene ønsker å overta stafettpinnen etter dagens Oline Sæther som er dagens leder.

Leder

Jens Bartnes, NMBU

Kjernesaker: 

1. Alle partiene på stortinget skal vedta i partiprogrammet for neste stortingsperiode at de ønsker å styrke studentøkonomien.

2. NSO skal være en tydelig stemme i den norske samfunnsdebatten, som klarere å sette viktige studentsaker på agendaen.

3. Det skal være god kontakt mellom alle delene av studentbevegelsen, både de ulike medlemslagene, NSO, og andre organisasjoner.

Kaja Ingdal Hovdenak, Universitetet i Bergen

Kjernesaker: 

1. Det aller viktigste målet er gjennomslag i politikken vår, og her står økningen av studiestøtten sentralt.

2. NSO skal være den tydelige studentstemmen i den offentlige debatten og i media, for dette er en rolle som ingen andre enn NSO kan ta.

3. NSO skal være en organisasjon der medlemmene kjenner på et direkte eierskap til politikken, og er koblet på i det politiske arbeidet.

Karl Magnus Nikoai Coronus Dretvik Nyeng, OsloMet

 Kjernesaker: 

1. Jeg vil bidra til de endringene som må gjøres for å styrke NSO som en organisasjon alle tilknyttede medlemslag kan føle seg hjemme og ivaretatt i.

2. Gjennom å være en inkluderende og lyttende leder som også utfordrer, ønsker jeg å motivere arbeidsutvalgsmedlemmene, slik at alle kan vokse og lykkes i sitt arbeid.

3. Jeg vil bruke min politiske erfaring til å få gjennomslag som gjør at alle studenter kan ta kontroll over sin egen fritid, akkurat som alle andre som arbeider fulltid.

Nestleder

Henriette Bøe, OsloMet

Kjernesaker: 

1. At alle medlemslag, og særleg dei mindre, opplev at dei har ein reel moglegheit til å påvirket NSO.

2. At me har arbeida aktivt med NSO sin politikk og fått fleire gjennomslag for studentene.

3. At nødvendige justeringer i NSO sine demokratiske organ er gjennomført, for å sikre at ein eventuell omorganisering har hatt den effekten organisasjonen ønsker.

Thordis Nordskog, NLA Høgskolen

 Kjernesaker: 

1. Mer studiestøtte

2. Økte rettigheter for minoriteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne

3. Flere studentboliger

Elida Linnea Slettum, Universitetet i Bergen

Kjernesaker:

1. Styrke organisasjonen og skape større tilhørighet for medlemslagene.

2. Videreføre arbeidet om å inkludere flere fra medlemslagene i organisasjonen utover lederne, og bygge nettverk på tvers.

3. Sette studentpolitiske saker på dagsorden i media opp mot stortingsvalget

Se hele oversikten over kandidatene til arbeidsutvalget her 

 

Følg UA på Facebook og Instagram.