Regjeringa åpner for fysisk undervisning i små grupper

Anbefalinga er fortsatt digital undervisning ved universiteter og høyskoler. I områder med lav smitte vil det være mulig å ha fysisk undervisning i små grupper minst én gang i uka.

Henrik Asheim
Publisert Sist oppdatert

Dette er de nye anbefalingene fra Regjeringa, som også offentliggjøres på en pressekonferanse klokka 14.00 i dag, mandag.

- Det ble en krevende start på et nytt semester for studenter og ansatte. Over jul var smitten så bekymringsfull at det krevde raske tiltak, nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier forsknings–og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Det understrekes at universiteter, høyskoler og fagskoler bør fortsatt unngå å gjennomføre større forelesninger.

Siden en del typer studier er mer avhengige av fysisk undervisning eller tilgang til utstyr, øvingsrom eller lignende, er det grenser for hvor lenge slik undervisning kan utsettes, heter det videre. Anbefalinga om at all undervisning bør være digital, er derfor endret til digital undervisning der det er mulig. Flere får derfor mulighet til å starte opp igjen viktige undervisningsaktiviteter for studentene.

Det blir opp til studiestedene, sammen med lokale helsemyndigheter, å vurdere hvilke og hvor mange studenter som kan få fysisk undervisning. Institusjonene må også sørge for å tilrettelegge for de studentene som har behov for det.

- Jeg vet at mange gleder seg til å ta tilbake forelesningssalene og det sosiale studielivet. Vi må nok holde ut litt til før det blir helt som normalt, men nå kan i hvert fall enda litt flere vende tilbake til campus. Fremover må studentene følge med på den informasjonen som kommer fra utdanningsstedet sitt for å få vite om, og eventuelt når, de får mulighet til å møte på fysiske forelesninger, sier Asheim.

Fortsatt usikker smittesituasjonSmittesituasjonen er fortsatt usikker, og det er foreløpig ikke mulig for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere om tiltakene som ble innført 4. januar har hatt tilstrekkelig effekt. Derfor kan det bli nødvendig med innstramminger igjen hvis smittetallene går i negativ retning.

Oppsummeringsvis blir det nye tiltaket slik:

- Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

NTNU skal diskutere hvordan de skal forholde seg til nye tiltak i morgen. Da vil de trolig også si noe om hvorvidt flere ansatte kan vende tilbake til campuskontorene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.