Nordmenn blir eksponert for mer dioksin enn vi tåler

Nordmenn blir i snitt eksponert for mer dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat enn det som er tålegrensen, konkluderer Vitenskapskomiteen.

Fiskelever og brunt krabbekjøtt er noen av matvarene som inneholder mye dioksin og dioksinlignende PCB.
Fiskelever og brunt krabbekjøtt er noen av matvarene som inneholder mye dioksin og dioksinlignende PCB.
Publisert

Maten som bidrar mest, er fet fisk, kjøtt, melk og meieriprodukter, skriver Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i sin siste risikovurdering.

– Enkelte matvarer, som fiskelever, brunt krabbekjøtt, reinsdyrlever og noen typer marine oljer innholder så mye dioksin og dioksinlignende PCB at inntak kan gi eksponering langt over tålegrensen, sier faglig leder for risikovurderingen Helle Katrine Knutsen.

Dioksiner og dioksinlignende PCB er tungt nedbrytbare, fettløselige og svært giftige organiske miljøgifter som hoper seg opp i næringskjeden. De havner i dyrefôr og mat fordi de finnes i miljøet.

Giftene gir ikke akutte helseplager. Men over tid kan de hope seg opp i kroppen og skade helsen.

I 2018 fastsatte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en tålegrense på 2 pikogram toksiske ekvivalenter (TEQ) per kilo kroppsvekt per uke.

100 gram torskelever kan på sin side inneholde opptil 1.600 pikogram TEQ.

Nordmenn er imidlertid ikke mer eksponert enn europeere flest.

– Norskprodusert fisk, kjøtt, melk og egg inneholder lavere nivåer av stoffene enn tilsvarende mat produsert i andre land, sier Knutsen.