Kan bli omvalg:

To kandidater ble promotert etter at valget var i gang

Styrevalget: Dion promoterte egen kandidat etter at valget var i gang, mens MH-fakultetet la ut en promoterende melding på fakultetets intranett. Dette er årsaken til at valgstyret valgte å ikke godkjenne valgresultatet for de midlertidig vitenskapelig ansatte.

Innlegg som omhandler Atefe Tari (i midten) og Idd Andrea Christensens (t.h.) kandidatur ble oppfattet til å stride med valgreglementet. Her fotografert under UAs debatt med styrekandidatene.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert klokka 08 med info om at også Atefe Taris kandidatur ble fremmet på en måte som valgstyret oppfatter som å stride mot valgreglementet.

Etter hva Universitetsavisa erfarer skyldes valgstyrets beslutning om å underkjenne valgresultatet for de midlertidige to tilfeller hvor enkeltkandidater fikk sine kandidaturer promotert via ulike kanaler på Innsida etter at valget var i gang.

Det ene tilfellet gjelder Idd Andrea Christensens kandidatur, det andre Atefe Tari.

Mens det for lengst er kunngjort hvem som blir ansattrepresentanter i NTNUs styre for de faste vitenskapelig og teknisk administrativt ansatt , er det fortsatt i det blå hvem som vil representere de midlertidig vitenskapelig ansatte.

Christensen

Dion – interesseorganisasjonen for ph. D-kandidater, postdoktorerog midlertidig vitenskapelig ansatte ved NTNU la ut en melding på Innsida den siste av de tre dagene styrevalget pågikk, 22.-24. mars. Meldingen tok form av en oppfordring til alle midlertidig vitenskapelig ansatte om å benytte seg av stemmeretten sin. Den innledes med «Last chance to Vote for your representative» og fortsetter med at man har «five excellent candidates» å velge mellom.

Så legges det til følgende: «Among them is our current president Idd Andrea Christensen.»

Meldingen, som gikk ut til alle ansatte ved NTNU i disse stillingene, er signert Idd Andrea Christensen.

Tari

Det andre tilfellet gjelder Atefe Tari, som kommer fra MH-fakultetet.

Meldinga på MH-fakutetets iintranett.

I en melding på fakultetets intranett står det blant annet å lese: «I dag og i morgen kan alle midlertidig ansatte ved NTNU være med på å avgjøre hvem som skal fronte deres rettigheter i NTNU-styret det neste året. Ønsker du at MH-fakultetet i Trondheim skal være representert, bør valget falle på PhD-stipendiat Atefe R. Tari.»

I fortsettelsen listes opp saker kandidaten brenner for.

«Ikke likebehandling»

I reglementet står det blant annet: «Valgstyret kunngjør kandidatene senest 14 dager før valget starter. Organisert valgkamp gjennomføres i perioden mellom kunngjøring og valgstart.»

I en e-post til de fem kandidatene skriver seniorrådgiver Kristin Wergeland Brekke for valgstyret at «Valgstyret viser til at valgreglementet bygger på prinsippet om likebehandling av kandidatene og at organisert valgkamp skal skje fram til valget åpner. Innside-meldingene i NTNUs offisielle kanaler bidro ikke til likebehandling av kandidatene.»

Styret kalles til ekstraordinært møte

Siden regelverket dikterer at det bare er NTNUs styre som kan vedta kansellering av valgresultatet, vil denne saken bli lagt fram for styret i et ekstraordinært møte onsdag i neste uke.

Kandidater UA har snakket med uttrykker frustrasjon over et utydelig valgreglement. Også i valgstyret innser man at reglementet er modent for revisjon. Valget går over tre dager, og om enkeltpersoner eller institusjoner snakker fram enkeltkandidater i sosiale medier eller i eposter som går ut til noen få, eller noen flere, er det ikke uten videre klart når man er innenfor og når man er utenfor.

Denne erkjennelsen reflekteres videre i eposten til de fem kandidatene:

Skjermdump av Dions melding på Innsida.

«Valgstyret erkjenner at spillereglene for valgkampen er lite kommunisert og at det tydeligvis ikke er en felles kultur om hva som er greit eller ikke i valgkampen. Valgstyret ser derfor at man for framtiden må kommunisere dette tydeligere og se om det er behov for justeringer valgreglementet.»

Nytt valg vil etter planen kunne bli holdt innen utgangen av april. Det er avklart om flere vil ha anledning til å melde sitt kandidatur.

- Trodde det var innafor

I et intervju med UA tirsdag ettermiddag beklager Christensen det inntrufne.

- Vi trodde dette var innafor. Meldingen ble lagt ut på en kanal på Innsida som Dion administrerer, og som vi trodde var "vår" innside-kanal, men som jeg nå har blitt fortalt er å regne som en institusjonell kanal.

- Hvorfor ble bare ditt kandidatur nevnt?

- Dion har en lang tradisjon med å være med å skape oppmerksomhet omkring valget, og blir oppfordret til å legge ut info om valget på våre kanaler. Forskjellen i år var at vi også hadde en kandidat i valget, og den dobbeltrollen reflekterte vi nok ikke tilstrekkelig over, sier hun.

- Du står som forfatter av denne meldingen?

- Det stemmer at jeg la den ut, men teksten var utformet og godkjent av styret i Dion. Det var egentlig mest av praktiske årsaker av typen, jeg tar ansvar for å legge den ut siden jeg stiller, og jeg må ærlig innrømme at jeg ikke så noe problem med det da posten linket til valgsiden med alle kandidatene og hele posten åpnet med at det var fem gode kandidater som stilte til valg.

- Burde du ikke ha tenkt på det?

- Jo, det burde jeg sikkert. Vi hadde aldri gjort det om vi hadde forstått reglementet godt nok, sier Christensen.

Nå synes hun framfor alt at det som har hendt er veldig leit.

- Jeg har sendt en epost til de andre kandidatene og beklaget dette.

- Hva vil du si om valgreglementet ved NTNU – er det tydelig nok?

- Vi i Dion vil gå gjennom det som har hendt for å dra lærdom av det. Så håper jeg valgstyret foretar en tilsvarende gjennomgang, sier Idd Andrea Christensen, leder for Dion og kandidat for de midlertidig ansatte til NTNUs styre.

Verken Kristin Wergeland Brekke eller valgstyrts leder Ida Munkeby hadde anledning til å kommentere saken tirsdag ettermiddag.