Gunnerusmedaljen 2022 til Helge Holden

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) tildeler Helge Holden Gunnerusmedaljen for 2022. Gunnerusmedaljen er DKNVS’ høyeste hederstegn.

«Helge Holden setter gjennom sine ytringer dagsorden og er en viktig stemme i debatten om universitetspolitikk både nasjonalt og lokalt ved NTNU.»
Publisert Sist oppdatert

Prisen deles ut på selskapets høytidsdag i Erkebispegården 4. mars, ifølge pressemelding.

«Helge Holden er en fremragende matematiker, som har bygget opp forskningsmiljø av nasjonal betydning. Holdens omfattende innsats har fremmet vitenskapen regionalt, nasjonalt og internasjonalt,» heter det i pressemeldingen.

Fra sin inntreden i DKNVS i 1999 har Helge Holden gjennom sine verv vært sterkt engasjert i driften av selskapet. Holden har vært tilrettelegger og pådriver for å videreutvikle den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft i samarbeid med NTNU.

Holden var styremedlem ved NTNU i åtte år fram til 2017, og gjennom mange formelle og uformelle oppgaver ved NTNU har han vært en sentral person i utviklingen av NTNU.

Han har skrevet en lang rekke avisinnlegg og kronikker og er for tiden fast spaltist i Universitetsavisa.

«Helge Holden setter gjennom sine ytringer dagsorden og er en viktig stemme i debatten om universitetspolitikk både nasjonalt og lokalt ved NTNU,» står det videre å lese.

Professor Holden har spilt en sentral rolle i arbeidet med å ivareta den vitenskapelige arven etter Lars Onsager, som ble tildelt Nobelprisen i kjemi i 1968 innen termodynamikk.

Onsager-forelesning

Holden tok i 1993 initiativ til opprettelsen av en årlig Onsager-forelesning og et Onsager-professorat ved NTNU. Han har ledet arbeidet med å organisere denne aktiviteten siden den gang. Dette «har beriket NTNUs fagmiljø ved å bringe en lang rekke ledende forskere til Trondheim og slik bidratt til å synliggjøre NTNU internasjonalt»

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble stiftet i 1760 og er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Selskapet fremmer og formidler vitenskap gjennom foredrag og publikasjoner, og deler ut DKNVS’ vitenskapelige pris til yngre forskere og den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft. Gunnerusmedaljen ble første gang delt ut i 1927. Forsiden bærer portrettet av DKNVS’ stifter biskop Johan Ernst Gunnerus, mens baksiden er preget med DKNVS’ store segl.

Yngre forskere: Matematisk statistikk og likestilling og kjønn i idrett

DKNVS' vitenskapelige pris til yngre forskere for 2022 går til Geir-Arne Fuglstad ved NTNU og og Anne Tjønndal ved Nord universitet.

Prisen gis hvert år til yngre forskere i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Prisene deles ut innen kategoriene humaniora og naturvitenskap, og er finansiert av I. K. Lykkes fond.

Anne Tjønndal mottar prisen i kategorien humaniora. Tjønndal har levert fremragende og original forskning på likestilling og kjønn i idretten. Hun forsker på kvinners vilkår og handlingsrom som idrettsutøvere, trenere, dommere og idrettspolitiske ledere.

Geir-Arne Fuglstad mottar prisen innen kategorien natur­vitenskap. Fuglstad har levert fremragende bidrag innen matematisk statistikk. Fuglstads arbeid omfatter både teoretisk, beregnings­orientert og anvendt statistikk, med hovedvekt på matematiske modeller og statistiske metoder for å bestemme geografisk variasjon av variabler (romlig statistikk) og innen beregningskrevende statistikk.