Ytring

Grensen-området med i den internasjonale idékonkurransen Europan

NTNU har meldt på Grensen-området i den internasjonale idékonkurransen «Europan» for å få ideer til utvikling av området. Konkurransen ble lansert mandag 27. mars. Vinnerprosjektene kunngjøres i desember 2023.

Husene ved Grensen
Grensen ligger strategisk plassert på veien opp mot Gløshaugen og Hovedbygningen.
Publisert

Da de gamle trehusene i Grensen-området og noe av arealet rundt dem ble tatt ut av campussamlingsprosjektet, uttalte jeg i UA at vi skulle i gang med et arbeid om videre utvikling av området. Her kommer en statusoppdatering på hvor vi er i arbeidet med Grensen.

Som en del av dette arbeidet har vi forhørt oss med fagmiljøer på universitetet om Grensen. Noe som til slutt ledet oss frem til deltakelse i den internasjonale idékonkurransen «Europan».

Målet vårt med å delta i denne konkurransen er å få belyst områdets potensial og få et grunnlag for en helhetlig utvikling av Grensen.

Europan er en internasjonal arkitektkonkurranse som vektlegger innovasjonsprosesser i en tidlig fase for arkitektur, by- og stedsutvikling.

Arkitektkonkurransen arrangeres annethvert år der tverrfaglige team bestående av arkitekter under 40 år kan delta. Totalt er det 5 konkurranseområder i Norge, der også Trondheim kommune deltar med en tomt på Østmarka.

Konkurranseperioden er 27. mars til 30. juli 2023. Den norske juryen vil bedømme de norske konkurranseområdene i løpet av høsten.

Vinnerprosjektene offentliggjøres i flere kanaler desember 2023, blant annet i NTNUs intranett, Innsida.

Dette ønsker vi at arkitektene skal se på

Tema for denne utgaven av Europan er «Care-living cities», noe som oversatt til norsk kan lyde slik: Byer som tar vare på mennesker, bymiljø og natur.

I konkurranseprogrammet for Grensen ber vi om:

  • Et helhetlig konsept og prosess for utviklingen av Grensen.
  • Forslag til bruk av området med universitets og campusaktiviteter
  • Forslag til innovative løsninger for hvordan vernede bygg kan bevares, transformeres og tilpasses ny bebyggelse.
  • Løsninger til hvordan oppfylle NTNUs bærekraftambisjoner gjennom gode løsninger for klimagassutslipp, energibruk, stedskarakter og sirkulærøkonomi.
  • Gi innhold til begrepet «Living Urban Lab». Altså hvordan kan Grensen blir et levende eksperiment- og forskningsområde?

Se video om Grensen

Du kan også lese selve oppgaven om Grensen på nettsidene til Europan Norway.

Vi fikk god hjelp og gode innspill til konkurranseprogrammet da vi kjørte en medvirkningsrunde med alle fakulteter, studentfrivilligheten og Studentsamskipnaden (Sit).

Vi har også hatt møter med byplankontoret i Trondheim kommune og byantikvaren, samt samarbeidet og gjort avklaringer med Campussamlingsprosjektet underveis.

Etter at juryen har hatt sitt første møte i slutten av september, vil en utstilling med konkurranseforslagene være åpen for publikum. Sted er ikke bestemt ennå.

Dere vil da få muligheten til å kommentere forslagene og komme med innspill til hva dere mener området er best tjent med.

Mer informasjon om utstillingen kommer i intranettet vårt.

Spørsmål om utviklingen av Grensen-området kan rettes på e-post til kontakt@eiendom.ntnu.no