Styrevalget:

Emil Øversveen

Øversveen mener det er viktig å sikre at reduksjonen av midlertidig ansatte oppnås uten økt bruk av timelønnskontrakter og andre former for akademisk prekarisering.

Emil Øversveen er postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Emil Øversveen, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de midlertidige vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

I samtaler med kollegaer opplever jeg at mange har synspunkter om universitetet og sin egen arbeidshverdag, men at kanalene for medvirkning og selvbestemmelse framstår som få og vanskelig tilgjengelige. Samtidig er midlertidig ansatte i universitetssektoren i en særlig utsatt situasjon, og er ofte overrepresenterte på statistikker om jobbrelatert psykisk uhelse og stress. Jeg stiller til NTNU-styret fordi jeg ønsker å fremme de midlertidig ansattes jobbsituasjon, synlighet og medvirkning, med særlig fokus på det sistnevnte.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

Jeg har tre saker jeg gjerne vil trekke fram:

  • Jobbsikkerhet og framtidsutsikter. Mange midlertidig ansatte opplever sine egne framtidsutsikter som utrygge, og at muligheten for å oppnå en fast stilling er betinget av at man vinner fram i en hard konkurranse som ofte går på bekostning av familieliv, psykisk helse og forskningskvalitet. Selv om NTNU har tatt grep for å få jevnet ut fordelingen mellom faste og midlertidige stillinger, er det fremdeles mye som gjenstår. Her er det særlig viktig å sikre at reduksjonen av midlertidig ansatte oppnås ved en reell økning i antall faste stillinger, og ikke ved hjelp av en økt bruk av timelønnskontrakter og andre former for akademisk prekarisering.
  • Forskerfrihet. Relatert til det første punktet er et publiserings- og forskningspress hvor undervisning, forskningsformidling og samfunnsengasjement havner i bakevja. Dette innebærer en innsnevring av forskerrollen, og kan gjøre de midlertidig ansatte ved NTNU dårligere stilt i framtidige ansettelsesprosesser. Jeg vil derfor jobbe for en økt vektlegging og verdsetting av alle delene ved forskerrollen, og ikke bare den som produserer publiseringspoeng.
  • Medbestemmelse og medvirkning. En Fafo-rapport fra 2020 viste en negativ sammenheng ved NTNU mellom midlertidig ansettelse og det å være informert om og delta i beslutningsprosesser. Å forandre dette mønsteret er ikke bare sentralt for å bedre arbeidssituasjonen til de midlertidig ansatte selv, men også å sikre en mer ambisiøs og framoversynt politikk for universitetet som helhet.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Å forbedre arbeidsbetingelsene, synligheten og medvirkningen til de midlertidig ansatte krever en helhetlig og strukturelt orientert tilnærming, og at fine ord og visjoner følges opp med konkret handling. Jeg har bred erfaring med og interesse for politisk og organisatorisk arbeid, og vil representere de midlertidig ansattes interesser og perspektiver på en tydelig og prinsipiell måte. Som styremedlem vil jeg også være tilgjengelig og tilnærmelig for de jeg skal representere, og arbeide for en sterkere kommunikasjon mellom de midlertidig ansatte og NTNU-styret.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.