Gründere beskyldes av NTNU-ansatt for å ha tatt ideen hans

Universitetslektor Martin Gudem Ringdalen har sendt inn både varsler og politianmeldelse mot gründerne han var mentor for. Jørgen Selnes avviser anklagene: - Vi har en bitter mann på nakken.

Universitetslektor Martin Gudem Ringdalen hevder Alva Industries dronemotor er basert på hans idé. Det er ikke grunnlegger Jørgen Selnes enig i. Her avbildet med et eksempel på teknologien.
Universitetslektor Martin Gudem Ringdalen hevder Alva Industries dronemotor er basert på hans idé. Det er ikke grunnlegger Jørgen Selnes enig i. Her avbildet med et eksempel på teknologien.
Publisert Sist oppdatert

Universitetslektor Martin Gudem Ringdalen var veileder for student Jørgen Selnes da Selnes gikk på Entreprenørskolen ved NTNU i 2016. Den gang kom Selnes og noen flere studenter på en idé om en ny produksjonsmetode for elektriske motorer.

Senere har Selnes startet opp bedriften Alva Industries, som står bak elmotor-teknologien Fiberprinting. Bedriften lager dronemotorer til store transportdroner.

Ringdalen hevder at hans egne rettigheter ikke har blitt beskyttet i denne saken. Ringdalen mener også at over 30 millioner av offentlige midler feilaktig har blitt tildelt Alva Industries, ifølge et brev han har sendt til Kunnskapsdepartementet.

- Kan ikke akseptere at de presenterer teknologien som sin egen

Ringdalen er på reise og svarer på UAs spørsmål på mail.

- EMCM-teknologien som danner grunnlaget for verdien i Alva Industries er utviklet av meg. Dette har en verdi i seg selv, og jeg kan ikke akseptere at Alva Industries presenterer teknologien som sin egen og benytter dette til å hente inn investorer og finansiering, skriver Ringdalen.

EMCM står for Electromagnetic Composite Material. EMCM er en teknologi som gjør det mulig å produsere elektromotorer som er lettere og kraftigere enn det som finnes i dag. Istedenfor å vikle kobbertråd rundt en metallkjerne blir de elektriske og de strukturelle delene produsert i en og samme prosess, ifølge Ringdalen.

Han sier han introduserte EMCM-teknologien til NTNUs Entreprenørskole ved NTNU med hensikt å skape bedrift med utgangspunkt i teknologien. Jørgen Selnes var student ved Entreprenørskolen på dette tidspunktet.

- Han var bundet av Entreprenørskolens NDA ( konfidensialitetsavtale, journ.anm.) som hindrer dem i å benytte denne teknologien uten mitt eksplisitte samtykke, skriver Ringdalen.

- Jeg mener at Alva Industries har mottatt millionbeløp i støtte ved å hevde at de besitter rettigheter til teknologi som de ikke har eierskap til, sier Ringdalen i en mail til UA.

Martin Gudem Ringdalen er universitetslektor ved NTNU. Han mener studenter han var mentor for har hentet store summer finansiering basert på hans teknologi.
Martin Gudem Ringdalen er universitetslektor ved NTNU. Han mener studenter han var mentor for har hentet store summer finansiering basert på hans teknologi.

- Har ikke stjålet noe

Jørgen Selnes, grunderen bak Alva Industries, mener imidlertid at hans tidligere veileder må tenke seg om.

- Jeg vet hva slags anklager han har kommet med, og det er helt feil at vi har stjålet noe som helst. Vi har gjort ting helt etter boka, alt han kommer med av anklager er uriktig, ifølge Selnes.

Selnes og hans medstudenter hadde Ringdalen som mentor.

- Men hans metode fungerte ikke - det var nødvendig å finne en måte å få mer kobber inn i legeringen på for å kunne lage noe nytt og komme inn i motormarkedet. Vi studentene klarte til slutt å finne en ny metode, og det var ikke den samme som ble foreslått av mentor, forklarer han.

- Fiberprinting er en helt annen måte å produsere på enn EMCM. Om Ringdalen ønsker å jobbe videre med EMCM står han helt fritt til å gjøre det - på lik linje med alle andre, da dette er en åpen og allment tilgjengelig patentsøknad, sier Selnes.

Ringdalen kommenterer til dette at EMCM går i korte trekk ut på å benytte produksjonsmetoder for langfiberkompositt til å fremstille komponenter med elektromagnetiske egenskaper.

- Materialet kan fremstilles på flere måter, blant annet ved veving, og dette beskrives i dokumenter som stammer fra tiden før Selnes ble introdusert bilteknologien, sier han i en mail til UA.

Har fått medhold i patent-trekk

Ringdalen har søkt om at ett av Alva Industries patenter skulle trekkes av markedet. Her har han fått medhold.

- Alva Industries opprinnelige patent ble annulert som følge av manglende nyhetsverdi. Klagenemnda for Industrielle Rettigheter kom også til samme konklusjon. Dette er utgangspunktet for at jeg kan hevde at bedriften har mottatt støtte på feil grunnlag; Teknologien som Alva Industries beskriver i sine finansieringssøknader er i praksis den samme som det som jeg introduserte til studentene da de gikk på Entreprenørskolen.

Selnes sier patentet ikke er viktig for dem lenger.

Fakta

Alva Industries

Alva Industries er i dag 35 ansatte, har nettopp begynt å selge sine første produkter, skalerer nå opp produksjonen og jobber tett med NTNU og studentorganisasjoner.

De utvikler først og fremst elektriske motorer til droner, og har 5-10 masteroppgaver hvert år.

Det dreier seg om kommersielle droner til pakkelevering og inspeksjon, av størrelsen 15-50 kilo.

Planen er å bygge en stor utviklingsavdeling her i Trondheim, med kompetanse innen design, testing og høyvolumproduksjon.

De ønsker å kunne lage en hvilken som helst elmotor til en hvilken som helst applikasjon, fra droner og biler til elbåter og roboter.

- Først må jeg si at dette er et patent som ikke er av kommersiell betydning for oss. Vi har en stor portefølje av patenter. Dette var et patent som jeg skrev da jeg var uerfaren student på NTNU, og det ble gjort en innsigelse på det fordi noen ord var like som i hans søknad. Men vi har senere fått godkjent en mer spisset og revidert patentsøknad på det samme i det europeiske patentstyret. Da la vi ved hans patentsøknad, slik at det europeiske patentstyret selv kunne vurdere om dette var for likt - og de vurderte at forskjellen var stor, og godkjente vår søknad, sier Selnes.

Ifølge ham bygger ideene Ringdalen hadde på kjent teknologi. Selnes viser også til at Ringdalen ikke fikk godkjent patentsøknaden sin.

Politianmeldte Alva Industries

I 2021 politianmeldte Ringdalen Alva Industries. Anmeldelsen retter seg mot mulige lovbrudd i forbindelse med at Jørgen Selnes, som grunnlegger av Alva Industries AS, skal ha benyttet kommersiell og konfidensiell informasjon om teknologi rettsstridig som sin egen.

Saken ble henlagt på grunn av sin kompleksitet, og fordi den bar preg av å være sivilrettslig, ifølge politiet.

Ringdalen sendte et varsel i 2019 til Institutt for økonomi og teknologiledelse ved NTNU ved dekan Monica Rolfsen og seksjonssjef Gunnar Bendheim. I varselet hevder Ringdalen at tidligere studenter ved NTNUs Entreprenørskole etter hans vurdering hadde brutt Entreprenørskolens taushetserklæring og brukt konfidensiell informasjon i videre virksomhet.

NTNU har gitt tilbakemelding om at de ikke vil engasjere seg i saken.

Varslet til flere instanser

Ringdalen har også sendt inn varsler til Innovasjon Norge og til Kunnskapsdepartementet og til Forskningsrådet. Han mener at de offentlige midlene som er blitt utbetalt til Alva Industries bør trekkes tilbake. Ifølge Ringdalen dreier det seg om over 30 millioner kroner.

Han skriver videre til Kunnskapsdepartementet at de bør se nærmere på «manglende sikkerhetsmekanismer i forbindelse med tildeling av offentlige midler og manglende beskyttelse av intellektuelle rettigheter for tredjepart i denne type saker».

Innovasjon Norge og Kunnskapsdepartementet vil ikke involvere seg i saken. Saken er fortsatt til behandling i Forskningsrådet. (Se flere detaljer om klagene nederst i saken).

- Vi har vært profesjonelle hele veien

Jørgen Selnes er ikke redd for at Alva Industries vil bli nødt til å tilbakebetale penger de har fått i offentlig støtte.

- Vi har vært profesjonelle hele veien. Vi har ikke gjort annet enn det utallige oppfinnere før oss har gjort - vi har bygd videre på kjent teknologi, og det var vi som fikk denne løsningen til å fungere, ifølge Selnes.

Han sier Alva hele tiden har hatt «freedom to operate», et begrep som typisk brukes for å beskrive om et selskap har juridiske rettigheter til å produsere og selge kommersielt.

Han sier også at den gang han og hans medstudenter startet opp Alva Industries, ville de gjerne ha med Ringdalen videre.

- Men han ønsket masse aksjer i firmaet uten å jobbe i Alva. Han mener tydeligvis at alt vi har videreutviklet skal eies av ham, fordi han kom med innspill til oss i startfasen. Vi har jobbet beinhardt i seks år med dette firmaet, men vi har en bitter mann på nakken som ikke ser ut til å gi seg. Det er dårlig tidsbruk, og kjennes deprimerende, sier Selnes.

Jørgen Selnes viser fram motoren og produksjonsmetodene til Alva Industries.
Jørgen Selnes viser fram motoren og produksjonsmetodene til Alva Industries.

- Må ikke bli tråkket ned av menn med grått hår

Selnes sier han er sliten av at Ringdalen fortsetter å sende inn varsler og forsøke å ødelegge for Alva Industries.

- Når denne saken nå kommer opp i media, så er det selvfølgelig ubehagelig for meg personlig. Samtidig så er det viktig for meg å få fram at studenter som får nye, gode idéer må passe godt på at de ikke blir tråkket ned av menn med grått hår, og at de ikke skriver under på noe som gjør at de fraskriver seg rettighetene til sine egne ideer. Det gjorde heldigvis ikke vi, dermed har han ingen sak, sier Selnes.

- Men har han hjulpet dere med å komme dit dere er i dag?

- Tja, han er én av veldig mange som har hjulpet oss på veien, som for eksempel utallige fagpersoner og flere professorer. Kudos til ham for det! Men at han skal ha rettigheter til alt som utvikles av alle han møter på, det er rart, sier Selnes.

Ringdalens kommenterer til dette:

- EMCM-teknologien stammer fra 2006, og bygger på erfaringer som jeg har gjort gjennom tidligere arbeid. Teknologien og produksjonsmetoder har blitt utviklet i perioden fram til jeg kontaktet Entreprenørskolen i 2015. Jeg mener at Selnes ved å starte Alva Industries bryter betingelsene i Entreprenørskolens NDA.

Endringslogg, 15.11., kl 15.30

Ifølge Martin Gudem Ringdalen var han ikke veileder for Selnes, men han var idéhaver til en idé han spilte inn for Entreprenørskolen.

UA har også fjernet benevnelsen "forsker" fra tittelen, og erstattet det med "ansatt".

Fakta

Dette har skjedd i saken

UA har fått innsyn i korrespondanse mellom Ringdalen og de ulike instansene han har vært i kontakt med.

- I desember 2019 varslet Ringdalen NTNU ved dekan Monica Rolfsen om forhold knyttet til håndtering av IP-rettigheter ved NTNUs Entreprenørskole. Varselet dreide seg om at tidligere studenter ved NTNUs Entreprenørskole etter hans vurdering hadde brutt Entreprenørskolens taushetserklæring og brukt konfidensiell informasjon i videre virksomhet.

- Rolfsen svarte da at verken NTNU eller ansatte har noen eierinteresser i patentene eller i Alva Industries eller i de påberopt omstridte forretningsmessige forholdene. Derfor blir saken et forhold mellom Ringdalen og Alva.

- Hun skrev også at i gjennomgangen av varslingsdelen av saken ser de at Entreprenørskolen har opptrådt i tråd med sine etablerte rutiner.

- I desember 2020 svarte Teknas advokat, Arve Vaale-Hallberg, på brevet. Han skrev da at Teknas anliggende er at det er grunn til å frykte at veiledere vil bli mindre villige til å dele innovasjonskunnskap dersom studenter som mottar slik ikke opplever at det har negative følger å bryte fortrolighetsprinsippet.

- Ringdalen anmeldte forholdet i 2021. Anmeldelsen rettet seg mot mulige lovbrudd i forbindelse med at Jørgen Selnes, som grunnlegger av Alva Industries AS, skal ha benyttet kommersiell og konfidensiell informasjon om teknologi rettsstridig og som sin egen.

Politiet henla saken i februar 2022 med den begrunnelse at den bar preg av å være sivilrettslig, og på grunn av sin kompleksitet.

Ringdalen har varslet til Innovasjon Norge i 2022. Innovasjon Norge sier i juni 2022 at «Patentstyrets/KFIRs opphevelse av Alva Industries AS («Alva») patent ikke gir IN grunnlag for noe tilbakebetalingskrav eller andre kontraktsrettslige beføyelser mot Alva.»

I juni 2022 varslet Ringdalen Kunnskapsdepartementet om saken. Han skriver her at varslet gjelder offentlig støtte som studenter ved NTNU har har fått tildelt på feilaktig grunnlag.

KD svarte i oktober 2022 at også innenfor utdanning skal regelverk og retningslinjer ivaretas og respekteres. Dersom Ringdalen mener at NTNUs retningslinjer ikke er gode nok, så bør det tas opp med institusjonen direkte, skriver KD.