gjesteskribenten

Tydelige mål må til for å gjøre endringer og oppnå resultater

Kristin Aldos nyttårsforsetter har allerede begynt å blekne. Universitetsbiblioteket har derimot satt seg mål og handler deretter.

NTNU Universitetsbiblioteket har spennende ting på gang, forteller Kristin Aldo.
NTNU Universitetsbiblioteket har spennende ting på gang, forteller Kristin Aldo.
Publisert

Hvor lenge varer et nyttårsforsett? Hvor mange klarer å oppfylle sine mål?

Jeg har ikke svaret, men jeg vet at enkelte av nyttårsforsettene mine allerede har begynt å blekne. Trolig fordi jeg ikke er villig til å gjøre en helhjertet innsats for å oppfylle dem.

Fakta

Kristin Aldo

Kristin Aldo er en av UAs seks gjesteskribenter.

Utdanning: Bibliotek- og informasjonsvitenskap og Medievitenskap.

Nåværende jobb: Seksjonsleder ved universitetsbiblioteket, NTNU i Gjøvik.

Roller i UH-sektoren: Har siden 2017 vært medlem av Campusrådet i Gjøvik.

Faglige interesser: Relasjonell ledelse, Knowledge Management, Research & Information, strategisk ledelse, innovasjon, informasjonskompetanse.

Er opptatt av: Tverrfaglighet, læringsmiljø, bibliotektjenester, studentvelferd, litteratur- og kunnskapsformidling.

I forbindelse med vinter OL har det dukket opp flere reportasjer med toppidrettsutøvere som forteller om sine langsiktige mål frem mot årets OL. Noen har helt fra barndommen jobbet målrettet mot et OL gull. På bakgrunn av dette målet har de årlig gjort nødvendige øvelser og prioriteringer for å kunne prestere best mulig når det virkelig gjelder.

Tydelige mål er viktig for å gjøre endringer og for å oppnå ønskede resultater. Dette er spesielt viktig når det er mange som skal samarbeide for å nå målene.

Universitetsbiblioteket har ved utgangen av året hatt et stort fokus på framtidens universitetsbibliotek og har utarbeidet et målbilde for 2025. Et av delmålene er knyttet til området utvikling, innovasjon og synlighet: «Vi fanger opp nye behov, samarbeider med andre bibliotek, er synlige internasjonalt, er bærekraftige og innovative, utvikler nye tjenester og avvikler overflødige».

Erasmus+

Det er derfor svært gledelig at NTNU Universitetsbiblioteket sammen med 4 andre universiteter og 29 små og mellomstore kulturarvorganisasjoner fra 5 forskjellige land, har fått tilslag på et EU-finansiert prosjekt via Erasmus+. Prosjektet skal gå over to og et halvt år og har fått en finansieringsramme på ca. 360.000 euro.

Universitetsbiblioteket skal koordinere prosjektet, eCHOing project: Recovery of cultural heritage through higher education and open innovation.

Et viktig mål for prosjektet er å hjelpe kulturinstitusjoner som på ulike måter har blitt rammet av Covid-19 og legge til rette for praktisk solidaritetsarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og kulturelle grasrotorganisasjoner.

Prosjektet skal blant annet se nærmere på hvordan man kan samskape robuste løsninger og etablere en effektiv overføring av kunnskap basert på erfaringsbasert læring.

Gunnerus biblioteket har gjennom mange år jobbet med et lignende initiativ og har etablert et nasjonalt og internasjonalt nettverk for samarbeid.

Framtidas bibliotek

Det at bibliotekene jobber med integrert læring gjennom praktiske seminarer og har lange tradisjoner i å følge den digitale transformasjonen, slik den utvikler seg over tid gjennom tjenester til studenter og forskere, gjør at NTNU-biblioteket kan utfordre sin rolle som en viktig utdanningspartner.

Tidligere erfaring gjør at NTNU universitetsbiblioteket vil bidra med nyttig erfaring inn i det nystartede prosjektet. I tillegg er målet og motivasjonen på plass. Det danner et godt utgangspunkt for det videre arbeidet.

En viktig grunn til at nyttårsforsettene mine har begynt å blekne er nok at målet og motivasjonen ikke er tydelig nok. Jeg har heller ikke fortalt andre om målene. Heldigvis trenger jeg ikke vente til neste nyttår før jeg justerer kursen.

Ifølge Rune Semundseth, bør jeg bruke en modell som vil hjelpe meg med å nå mine mål. Den har fire faser og hensikten er å få til mer av det vi ønsker: «Dream à Define à Distribute à DO IT!» (Kunsten å sette og dele mål, ledernytt.no)

Vi i universitetsbiblioteket har langt på vei fulgt denne modellen: Lagd et målbilde – Fortalt om målet - Skaffet prosjektfinansiering – Tiden er nå inne for siste fase: Gjør det!

Vi er mange som ser frem til å se resultatet av dette Erasmus+ prosjektet. Et spennende steg på veien frem mot framtidas universitetsbibliotek.