Ytring

Feilaktig om NTL og streiken

UA-redaktør Tore Oksholens påstander er så nær blank løgn som man kan komme, skriver Ronny Kjelsberg

- At NTL skulle mene utdanning ikke skal lønne seg er helt enkelt feil, skriver Kjelsberg.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Universitetsavisas redaktør virker ikke å være så glad i NTL, jf. hans leder om NTLs uttalelser om tariffkonflikten i staten. Det er lov, men han burde som et minimum opptre sannferdig rundt hva som er NTLs standpunkter.

Oksholens påstander om at «man kritiserer streikende for å argumentere for at lang utdanning skal lønne seg, ved en arbeidsplass fundert på ansatte med lang utdanning», er nemlig så nær blank løgn man kan komme.

I mitt innlegg som Oksholen refererer, som var del av en løpende og allerede pågående debatt skrev jeg tvert imot at «Det store flertallet både av ansatte og av NTLs medlemmer har høyere utdanning — vi er opptatt av å løfte hele dette laget.» Ingen er uenig i at det skal lønne seg å ha utdanning (noe alle statistikker forøvrig viser at det gjør) - det er en konstruert posisjon, som en redaktør burde holde seg for god til å bygge opp under.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

NTLs Prinsipp- og handlingsprogram slår fast at «NTL mener at utgangspunktet for avlønning først og fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar». For de fleste stillinger i vår sektor er dette tett knyttet til utdanning. At NTL skulle mene utdanning ikke skal lønne seg er dermed helt enkelt feil.

Det som har gjort at, ikke NTL som organisasjon - sentrale tillitsvalgte har vært stille under denne konflikten, men en del lokale medlemmer og tillitsvalgte av NTL tidvis har måttet reagere er at både Akademikerne og Forskerforbundet stadig vekk i de siste årene har gjentatt feilaktige påstander om at det er en motsetning mellom å løfte de lavest lønte og å ivareta lønnsutviklingen til de med lang utdanning.

De lavtlønte i staten er nemlig så få og så lavt lønte at en noe høyere prosentvis lønnsvekst blant disse har en helt neglisjerbar effekt på lønnsutviklingen til de store gruppene høyt utdannede i staten. Forskningen som dokumenterer dette, har vært presentert i offentlig debatt flere ganger i løpet av de siste to årene. Det er merkelig om Oksholen ikke har fått det med seg. 

Vi i NTL kan og skal løfte hele laget lønnsmessig, og ivaretar selvsagt det store flertallet av våre medlemmer som har utdanning!