Nye instituttledere ansatt ved SU-fakultetet

Seks ble ansatt, den syvende lyses ut på nytt.

Magne Flaten er blant de nye instituttlederne ved SU-fakultetet. Flatens siste lederverv ved NTNU var som konstituert instituttleder ved IHS.
Publisert Sist oppdatert

Dette er de nye instituttlederne ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:

Ingfrid Thowsen, Institutt for lærerutdanning

Harald Aspen, Institutt for sosialantropologi

Marte Bratseth Johansen, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Johan Fredrik Rye, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Gard Hopsdal Hansen, Institutt for geografi

Magne Arve Flaten, Institutt for psykologi

- Som dekan ønsker jeg SUs nye ledere velkommen, både som ledere for hvert enkelt institutt og som ledergruppe ved fakultetet og NTNU! skriver SU-dekan Tine Arntzen Hestbek i en melding på Innsida.

I tillegg skal det også ansettes ny leder ved Institutt for sosialt arbeid, men denne stillingen ble vedtatt utlyst på nytt.

Dette skriver dekanen ved fakultetet om de ansatte i sin melding på Innsida:

Magne Arve Flaten har doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Bergen. Han er fast ansatt som professor i psykologi ved NTNU. Han har også vært instituttleder og prodekan ved Universitetet i Tromsø, samt instituttleder ved NTNU og ved OsloMet. Han har ellers ledererfaring fra forskningsprosjekter, arbeidsmiljøprosesser, omstillingsprosesser og fra Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning. Flaten tiltrer i stillingen ved IPS 1. januar 2022.

Flatens kanskje mest krevende verv i nyere tid var da han for to år siden ble bedt om å overta som leder for det konfliktrammede Institutt for historiske studier da Tor Einar Fagerland trakk seg.

Les også: Kriseinstituttlederen

Ingfrid Thowsen har doktorgrad i engelsk fra NTNU og jobber i dag som prosjektleder for området oppvekst og utdanning i universitetskommunen. Hun har tidligere vært nestleder ved Institutt for lærerutdanning, samt studieleder og instituttleder ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Harald Aspen har doktorgrad i sosialantropologi fra AVH og er fast ansatt som professor ved instituttet. Han er i dag konstituert instituttleder ved SA. Han har også vært leder for instituttet tidligere, samt programleder og avdelingsleder ved Allforsk.

Marte Bratseth Johansen har doktorgrad i pedagogikk fra NTNU. Hun er fast ansatt som førsteamanuensis ved IPL, og fungerer for tiden som nestleder for utdanning og som studieprogramleder for universitetspedagogikk. Hun har tidligere vært prorektor for utdanning ved DMMH og leder for Seksjon for universitetspedagogikk ved Program for lærerutdanning.

Johan Fredrik Rye har doktorgrad i sosiologi fra NTNU og er i dag professor ved instituttet. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Ruralis. Han har ledet flere forskningsprosjekter og også bidratt i utviklingen av forskningsgruppen Migrasjon og mobilitet ved ISS.

Gard Hopsdal Hansen har doktorgrad i tverrfaglige studier (Science and Technology Studies) fra NTNU og Cand-polit. i økonomisk geografi og Cand.mag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Bergen. Han har vært ansatt som postdoktor og seniorforsker ved NTNU CenSES. Han har også vært seksjonssjef for fornybar energi ved Miljødirektoratet, gründer og daglig leder i MyMiti AS og markedssjef i El-Watch AS. Han har vært prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune siden 2020.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.