137 millioner til tolv prosjekter

Forskingsrådet tildeler penger til tolv prosjekter om matsikkerhet, karbonlagring i grunnen, biologisk mangfold. Et av dem er ved NTNU samfunnsforskning.

Illustrasjonsfoto. − Vi er nødt til å løse problemer knyttet til knapphet på naturressurser, arealer, energi og mat, sier Espen Bart Eide.
Publisert Sist oppdatert

- Dette er prosjekter som kan få stor betydning for miljøet i seg selv og som kan bli viktige for å se sammenheng mellom ulike politikkområder, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Ministeren peker på at man står overfor store utfordringer kyttet til matsikkerhet, klima, biologisk mangfold, internasjonal handel og drastiske prisøkninger på mat og innsatsmidler.

Tematikk rundt prosjektene spenner fra matsikkerhet, prisøkning på mat, hyttebygging, kartlegging av biodiversitet i norske skoger, og forretningsplaner for karbonlagring i grunnen.

Et av dem er ved NTNU samfunnsforskning, der de skal undersøke alternative måter å leve på som forener redusert forbruk med høy livskvalitet og velferd.

Prosjektet ved navnet «Post Consumption Citizenship: Conditions for and practices of engagement in sustainable well-being» er tildelt 6 millioner og skal kartlegge miljøer og initiativer som har ført til redusert forbruk og høy livskvalitet, for å forstå hvilke forutsetninger som er nødvendig for at man skal lykkes.