Millioner til NTNU-prosjekter, men forsinket utbetaling kan få konsekvenser

For et prosjekt kan ytterste konsekvens være å skrinlegge internasjonalt samarbeid.

Et prosjekt om gaming og psykososial utvikling kan ende opp med å måtte skrinlegge det internasjonale samarbeidet på grunn av sene utbetalinger.
Publisert

Totalt 10 prosjekter ved NTNU har fått tildelt midler til banebrytende forskning, eller såkalte FRIPRO-midler.

Midlene fra Forskningsrådet har gjort det mulig for professor Lars Wichstrøm å ta gaming i paraplyprosjektet Tidlig trygg i Trondheim

Men et mulig problem kan bli at forskningsråds styre har vedtatt at ingen forskningsmidler fra FRIPRO vil bli utbetalt før 2023.

- Prosjektet er en del av et større internasjonalt samarbeide, og både vi og våre samarbeidspartnere hadde en forventing om at vi kunne starte opp i år. Vi må avklare om det er mulig å utsette prosjektet eller om samarbeidet i verste fall er noe som kan gå i vasken, sier professor ved NTNUs Institutt for psykologi Lars Wichstrøm.

Wichstrøm er prosjektleder for «Internet Gaming and Psychosocial Development from Childhood to Emerging Adulthood - An Ecological Process Model», som er et av prosjektene fra NTNU som har fått støtt. Prosjektet har fått tildelt 9 600 000 kroner av Forskningsrådet.

- Først og fremst gledelig

Wichstrøm trekker fram at de bruker mye tid på å undersøke hver enkel deltaker, og at det koster en del. De har fulgt opp 1000 deltakere fra 4 til 18 år i Trondheim, og at prosjektet bygger på ganske omfattende intervjuer og tester.

- Det er først og fremst veldig gledelig at vi har fått støtte. Prosjektet er en del av et større paraplyprosjekt og uten disse midlene hadde ikke gaming kunne vært en del av prosjektet. Det er også fint at vi har fått støtte i år, når signalene fra departementet og Forskingsrådet er at det ikke kommer til å bli udelt midler neste år, sier Wichstrøm.

- Går bra at de ikke kommer før 2023

Torunn Bruland leder for et at ti prosjekter på NTNU som har fått støtte fra Forskningsrådet.

Leder for forskningsprosjektet «CAG-IBD: Precision Medicine in Inflammatory Bowel Disease» Torunn Bruland er også svært glad for at prosjektet deres har fått støtte. Forskningsrådet tildelte prosjektet 9 525 600 kroner.

- Vi er veldig glade for å ha fått tildelt midler. Det er særlig spesielt i år når det er så få prosjekter som får støtte, sier Bruland

Prosjektet til forskningsgruppen har fått 9 525 600 kroner av Forskningsrådet for banebrytende forskning.

- Det går bra for oss at midlene ikke kommer før i 2023. Dette har vært et pågående prosjekt over flere år, men midlene fra Forskningsrådet gjør det mulig å tenke litt mer langsiktig og planlegge lengere frem i tid, sier Bruland

- Vil gratulere alle

Forskningsrådet mottok mer enn 1500 søknader innenfor alle fagfelt, og 317 av disse ble vurdert som støtteverdige. Ved NTNU er det 10 prosjekter som har fått støtte fra FRIPRO.

- Jeg vil gratulere alle søkerne som har fått tilslag og ønsker å takke de som ikke nådde opp denne gangen. Det er svært hard konkurranse om forskerprosjektene i Forskningsrådet og vi håper at våre kolleger utforsker mulighetene for å videreutvikle de gode prosjektforslagene til nye søknader i Forskningsrådet, Horisont Europa og andre relevante programmer. Det er også spesielt gledelig med et høyt antall kvinnelige prosjektledere denne gang, sier prorektor for forskning og formidling, Tor Grande i en melding på innsida

Disse 10 NTNU-prosjektene får støtte:

Fornyelse:

  • Visuopathy of Prematurity – Is Retinopathy of Prematurity just the tip of the iceberg? - 8 744 800 kroner

  • Internet Gaming and Psychosocial Development from Childhood to Emerging Adulthood—An Ecological Process Model - 9 600 000 kroner

  • Fourier Methods and Multiplicative Analysis - 12 000 000 kroner

  • Religious and Secular Worldmaking: Narrative Cultures of Utopian Emigration and the Formation of Modern Regimes of Attention - 10 776 000 kroner

  • Establishing next-generation pioneering models for interface mass transfer, breakup and coalescence in turbulent flow - 12 000 000 kroner

  • Decoding the intracellular complement system in inflammatory reactions - 9 600 000 kroner

  • Intestinal epithelial cells: Central coordinators in Inflammatory Bowel Disease and targets for treatment - 9 525 600 kroner

  • Function of aberrant DNA methylation in shaping neuronal genome during neurodevelopment - 9 596 800 kroner

Unge talenter:

  • Coordination between cell wall integrity and cell cycle activity in plants - 7 906 000 kroner

  • A sucker for taste – Octopus chemotactile sense as a model for molecular evolution and ecological adaptations in marine chemosensory systems - 7 995 000 kroner