Ytring

Feilaktige påstander om uredelighet i forskning

Instituttleder Magne Arve Flaten tilbakeviser beskyldninger fremmet av Nina E Steinkopf vedrørende uredelighet i en studie. - Hverken Tore Stiles eller Coperiosenteret har hatt økonomiske interesser i forskningen, skriver Flaten.

Instituttleder Magne Arve Flaten er sterkt kritisk til at UA valgte å publiwsere et innlegg fra Nina E Steinkopf vedrørende anklager om uredelighet i forskning.
Publisert

I Universitetsavisa 15. mai kommer ME-pasient og skribent Nina E. Steinkopf med feilaktige og udokumenterte påstander om uredelighet i en studie som ble publisert i 2021.

I ytringen står det at tidsskriftet to år etter publisering har lagt ut en rettelse der det informeres om at en av forskerne bak studien har hatt en økonomisk interessekonflikt. Det er direkte feil.

Tidsskriftet har undersøkt påstanden. Det kommer klart fram at hverken Tore Stiles eller Coperiosenteret har hatt økonomiske interesser i forskningen, og at forskningsresultatene ikke er påvirket. Dette framkommer tydelig i rettelsen som er lagt ut.

I leserinnlegget står det dessuten at psykologistudenter behandlet pasienter i studien, og at dette er et brudd på internasjonale forskningsregler. Det er her snakk om én student som gikk på profesjonsstudiet i psykologi, og som fikk spesialopplæring og kontinuerlig veiledning under gjennomføringen av studien.

Både Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge (REK midt),og Granskingsutvalget ved NTNU har vært kjent med påstandene som fremmes i leserinnlegget, uten at de har sett det som nødvendig å følge opp saken videre. Jeg er sterkt kritisk til at Universitetsavisa har valgt å publisere et leserinnlegg som avisen vet inneholder feilaktige og udokumenterte påstander.