Forskningsrådet deler ut 770 millioner kroner til norske toppforskere

Forskningsrådet finansierer 82 nye forskningsprosjeter gjennom ordningen Banebrytende forskning, og deler ut 770 millioner kroner.

Mari Sundli Tveit er administrerende direktør i Forskningsrådet.
Publisert

— Ved å satse på de beste prosjektene i bredden av norsk forskning, bygger vi en kunnskapsberedskap for fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Ordningen er en åpen søknadsarena, og Forskningsrådet mottok mer enn 1.500 søknader hvorav 82 ble innvilget. Forskningen som har fått midler handler blant annet om jakt på romsøppel, hvordan politikken påvirkes av eksperter og lyden av naturen.

— Forskerne som får innvilget søknadene sine i dag, er i det absolutte tetsjiktet og har all grunn til å være stolte. Samtidig er det også mange svært gode søknader som vi dessverre ikke har anledning til å gi støtte, sier Sundli Tveit.