Farfaren var nobelprisvinner. Barnebarnet fikk endelig besøke farfarens gamle universitet

Barnebarnet til nobelprisvinner Lars Onsager fikk gå i farfarens fotspor da han besøkte NTNU.

Lars Onsager jr. (i midten på bildet) og barna fikk se nobeldiplomet til Lars Onsager som finnes på Gunnerusbiblioteket. Til venstre universitetsbibliotekar Erlend Lund.
Publisert Sist oppdatert

I 1920 startet 17- åringe Lars Onsager på daværende NTH i Trondheim. Som 22-åring, i 1925 var han ferdigutdannet sivilingeniør ved NTH, og han flyttet til Sveits, der han ble tilknyttet Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich.

Fakta

Lars Onsager

  • Er kjent som en av 1900-tallets største vitenskapsmenn
  • Onsager startet på kjemilinjen ved NTH i 1921, og ble ferdig sivilingeniør i 1925.
  • Han mottok Nobelprisen i kjemi i 1968 for sine grunnleggende arbeider innenfor irreversibel termodynamikk
  • Onsager ble amerikansk statsborger i 1945 og jobbet blant annet på Yale University og University of Miami
  • Han er én av fire forskere med NTNU-tilknytning som har mottatt Nobelprisen

Kilde: Norsk biografisk leksikon og ntnu.no

Karrieren hans skjøt fart, og i 1968 fikk han Nobelprisen i kjemi for sitt arbeid innenfor irreversibel termodynamikk.

I farfarens fotspor

103 år senere besøkte nylig Lars Onsagers barnebarnet NTNU for å gå i farfarens fotspor. Barnebarnet bærer samme navnet som farfaren, Lars Onsager jr.

Det var første gang Lars Onsager jr. og familien besøkte Norge. Han er bosatt i USA, og hadde tatt med seg kona og barna på en norgesturné, for blant annet å besøke universitetet farfaren studerte på.

Lars Onsager var en stor vitenskapsmann, men han var ikke kjent som noen god foreleser. Fagene han underviste ved universitetene i USA ble spøkefullt omtalt som «Norwegian I and II» eller « Sadistical Mechanics». På bildet er Lars Onsager og familien på omvisning.

De fikk en omvisning av universitetsbibliotekar Erlend Lund, som blant annet jobber med bevaring og formidling av historien til NTNU. Kjemihistoriker ved NTNU, Annette Lykknes, var også med på omvisningen.

Fakta

Termodynamikk

 • Termodynamikk omfatter lovene som har med energiomvandlig å gjøre.
 • De termodynamiske lovene beskriver hvordan omvandlingen skjer, f.eks. fra kjemisk eller termisk energi til mekanisk og/ eller elektrisk.
 • Lars Onsager studerte forholdet mellom strømmer og krefter i systemer som utveksler stoff og energi med sine omgivelser.
 • Onsagers gjensidighetsrelasjoner (resiprositetsrelasjoner), ga grunnlaget for den moderne teorien om irreversible prosesser.

- Vi startet omvisningen på Gunnerusbiblioteket der vi viste han nobeldiplomet. Videre gikk turen til Dora der vi så på det omfattende arkivet etter Onsager som biblioteket mottok fra familien på 90-tallet. Deretter gikk turen videre til Gløshaugen for vi gikk gjennom campus fra Hovedbygningen, sier Erlend Lund.

Stor betydning for ettertiden

Lars Onsagers flyttet til USA i 1928, og han fikk jobb på Johns Hopkins University i Maryland. Der jobbet han ett års tid før ferden gikk videre til Brown University i Rhode Island.

Det var her han skrev arbeidet i irreversibel termodynamikk, som han langt senere skulle få Nobelprisen for.

Lars Onsager jr fikk med seg en minnemedalje etter farfaren, Lars Onsager. Her sammen med universitetsbibliotekar Erlend Lund.

Onsagers arbeid har hatt stor betydning for ettertiden, ifølge Signe Kjelstrup, professor emerita i fysikalsk kjemi ved NTNU.

- Betydningen av hans arbeid kan ikke undervurderes. Betydningen er stor ikke bare for kjemifagene, men også for fysikk, biologi, geologi, i alle disipliner, og alle forhold som har med energiomvandling i disse systemene å gjøre, sier hun.

- På hvilken måte var Onsagers arbeid unikt?

Onsager skapte grunnlaget for en helt ny videre utvikling av fagområdet termodynamikk. Han beviste at et var en symmetri i vekselvirkningen mellom forskjellige krefter, og at denne hang sammen med underliggende symmetri i molekylenes vekselvirkning. Han «avslørte» dermed en av naturen sin hemmeligheter, sier Kjelstrup.

Lars Onsager er én av fire personer tilknyttet NTNU som har mottatt Nobelprisen. Foruten Onsager har disse mottatt Nobelprisen.

 • Ivar Giæver mottok Nobelprisen i fysikk i 1973
 • May-Britt Moser mottok Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2014
 • Edvard Moser mottok Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2014