Nord fortsatt universitet

- Jeg håper vi aldri havner i en slik situasjon igjen

Nord universitet har fått godkjent doktorgradssprogrammet, og slipper dermed å bli degradert til høgskole.

Lettet rektor: Hanne Solheim Hansen konstaterer at hun fortsatt vil være rektor ved et universitet.
Publisert

Onsdag mottok rektor Hanne Solheim Hansen endelig nyheten om at styret i Nokut har sluttet seg til rapporten fra sakkyndig komité og har godkjent revideringen av doktorgradsprogrammet.

Etter at Nokut i 2018 varslet om at godkjenningen av ett av universitetets fire doktorgradsprogram skulle revideres, har Nord universitet jobbet med å gjennomgå, dokumentere og forbedre doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap.

- Mest av alt er jeg stolt over den jobben som mange medarbeidere i Nord universitet har gjort for å fornye og videreutvikle doktorgradsprogrammet.Det er gjort en grundig og solid jobb av mange under dyktige ledelse av prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane, sier rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.

Hadde ingen plan B

Hansen sier at man internt ikke har vært opptatt hva som eventuelt kan skje om doktorgradsprogrammet som var under revidering ikke ble godkjent.

- Vi har konsentrert oss om det vi kan gjøre noe med selv, nemlig å lage et fornyet og bedre doktorgradsprogram. Det har vi gjort og er selvsagt fornøyd med at styret i Nokut kommer til den samme konklusjonen.

Hun understreker at som en del av arbeidet med doktorgradsprogrammet som nå er godkjent, har Nord også lagt opp til en håndtering av alle doktorgradsprogrammer framover som gjør at man kan fornye og videreutvikle programmene i et samarbeid mellom vitenskapelige ansatte og kandidater.

- Det håper jeg vil sikre at vi ikke kommer i en lignende situasjon igjen, sier rektor Hanne Solheim Hansen.