Nå blir det dyrere for studenter å trene

Sit setter opp prisene på sine treningsmedlemskap fra 4.januar. 

I det nye Helgasetr-bygget bygges det treningsstudio som skal gå over fire etasjer. Bildet er fra andre etasje. Dette er et av de store flerbruksrommene, hvor det vil stå møller, spinningsykler og andre treningsapparater.
I det nye Helgasetr-bygget bygges det treningsstudio som skal gå over fire etasjer. Bildet er fra andre etasje. Dette er et av de store flerbruksrommene, hvor det vil stå møller, spinningsykler og andre treningsapparater.
Publisert

I dag betaler studenter 185 kroner i måneden for medlemskapet «12 måneder med binding». Fra og med 4. januar må studenter ut med 230 kroner i måneden for dette medlemskapet. 

Det skriver Sit i en pressemelding

Treningsavgiften inkluderer også medlemskap i studentidrettslaget, gratis gjestetrening hos andre samskipnader og muligheten til å «fryse» to måneder under bindingstiden.

Prisendringer er normalt, og må gjøres etter generelle pris- og lønnskostnader i samfunnet, sier Sits direktør for idrett og trening, Tor-Arne Hetland. Når årets prisendring er større enn tidligere, skyldes det flere forhold.

- Vi er ambiøse i målet om å være det beste treningstilbudet for studenter, sier Sits direktør for idrett og trening, Tor- Arne Hetland.
- Vi er ambiøse i målet om å være det beste treningstilbudet for studenter, sier Sits direktør for idrett og trening, Tor- Arne Hetland.

- Generell prisvekst, økte lønnskostnader, høyere byggekostnader, og rentekostnader som har skutt i været, er en realitet også Sit innhentes av. Prisendringene påvirkes også av at vi på kort tid har investert nær 300 millioner kroner i nye treningsfasiliteter for studentene, sier Hetland.

Nye treningssenter gir dyrere treningsmedlemskap

I 2022 åpnet Sit nytt treningssenter i Sundebygget i Ålesund, og i høst åpnet det nye treningssenteret i Mustad næringspark i Gjøvik. 

Våren 2024 åpner Sit et nytt, fullskala treningssenter i Trondheim med blant annet flerbrukshall og klatretilbud. Det totale treningsarealet er på over 3500 kvadratmeter, og er lokalisert i nybygget Helgasetr sentralt i Elgesetergate 10.

- Investeringene reflekter at vi er ambisiøse i målet om å være det beste treningstilbudet for studenter. Når vi endrer prisene, er vi på nivå med tilsvarende tilbud hos øvrige studentsamskipnader, og vi er fortsatt et betydelig rimeligere tilbud enn sammenlignbare treningstilbud i alle våre tre studiebyer, sier Hetland.

Sprengt kapasitet 

Sit opplever i dag at Gløshaugen idrettsbygg og Portalen treningssenter har sprengt kapasitet. Med Helgasetr blir det plass til flere treningsglade studenter.

- Helgasetr blir et fenomenalt treningssenter med store arealer til egentrening, gruppetrening og til idrettsaktivitet. Bygget vil åpne i løpet av mai 2024 om alt går etter planen, sier Hetland.

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har blitt informert om mulige prisjusteringer og begrunnelser gjennom prosessen.

- Vi mener Sit Trening skal være et lavterskeltilbud med mål om at alle studenter kommer i aktivitet. Vi mener treningsavgiften skal holdes så lav som mulig. Selv om det er krevende økonomiske tider for Sit Trening fremover, mener vi en strategisk prioritering av tilbudet er viktig nå, sier Øystein Fruseth Christiansen, som er leder for Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Velferdstinget ønsket at det skulle legges til grunn en treningsavgift på 220kr pr mnd for studentmedlemskap med binding.

- Vi synes det er litt skuffende at prisen økes til 230 kr pr mnd. Samtidig viser styret en strategisk retning for Sit Trening der lav pris er et grunnprinsipp, noe vi har spilt inn på vegne av studentene, sier Fruseth Christiansen.

Følg UA på Facebook og Instagram.