Åpner for fireårig bachelor for vanskelige språk

Studietiden kan utvides for de som vil studere kinesisk, japansk og arabisk. Universitetene og høyskolene kan få ta inn studenter til fireårig bachelor.

Statsråd Henrik Asheim vil gi studenter som tar vanskelige språk bedre tid til å beherske språket.
Publisert

Studietiden kan utvides for de som vil studere kinesisk, japansk og arabisk. Universitetene og høyskolene kan få ta inn studenter til fireårig bachelor.

Det er Kunnskapsdepartementet som nå åpner for at utdanningsinstitusjonene kan lage et lengre studieløp for graden bachelor for språkene som er spesielt vanskelig. Normalt er modellen basert på treårig bachelor og to år for graden master.

– I vår globale verden trenger vi flere med høy kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk. Dette er krevende studier og språk det tar lang tid å beherske godt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Dermed kan språkstudentene bruke mer tid på å være i utlandet for å lære seg språket på et ønsket nivå.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.