Flere blir ferdige på normert tid, men statsråden er ikke fornøyd

Norske universiteter og høyskoler får stadig flere nye studenter. Samtidig er studentene flinkere enn før og sikrer seg eksamenspapirene uten forsinkelse.

Statsråd Henrik Asheim er fornøyd med økningen i andelen som fullfører på normert tid, men forventer at denne vil øke ytterligere fremover.
Statsråd Henrik Asheim er fornøyd med økningen i andelen som fullfører på normert tid, men forventer at denne vil øke ytterligere fremover.
Publisert Sist oppdatert

Flere bachelorstudenter gjør seg ferdige på normert tid. Over 51 prosent fullførte studiet sitt i 2020, og det er første gang at over halvparten av bachelorstudentene har fullført uten forsinkelse.

– Det er bra at vi har bikket halvparten, men jeg skulle gjerne sett at tallene var enda bedre. Jeg har store forventninger til at de tiltakene vi nå gjør for å bedre kvaliteten på utdanningene og sikre bedre arbeidslivsrelevans, kan føre til at enda flere fullfører studiene sine på normert tid i årene fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Totalt, medregnet alle grader, ble det uteksaminert rundt 50.700 personer ved norske universiteter og høyskoler. De var en økning på 2.400 sammenlignet med 2019.

Den årlige rapporten om høyere utdanning i Norge lages av Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, for Kunnskapsdepartementet.

273.000 studenter

Studentene og de ansatte på universitetene og høyskolene er godt merket av koronasituasjonen. Blant annet har det vært en markant vekst i både antall søkere og antall studenter. I 2020 var det registrert 273.000 studenter. Det er en økning på 4 prosent fra året før.

– Flere enn før har valgt å studere nå som mange andre planer er satt på vent på grunn av korona. Dette er en krevende tid å være student, særlig for de aller ferskeste, men jeg er glad for at så mange har benyttet tiden til å lære noe nytt, sier Asheim.

Samtidig har det vært en stor nedgang i utvekslingsstudenter, både til og fra Norge. I overkant av 4.600 studenter kom på utveksling til Norge, og noe mer enn 3.800 studenter dro ut fra norske institusjoner i 2020. I 2019 var de tilsvarende tallene nærmere 9.000 og 7.500 studenter.

34 timer i uka

Studentbarometeret viser at studentenes sosiale liv også har vært preget.

– De fleste studentene savner det sosiale studiemiljøet, studiemotivasjonen er redusert og det har vært vanskelig å strukturere arbeidet med mer tid til egenstudier, beskriver rapporten.

Samtidig sier tre av fire studenter at situasjonen har gjort at de har fått mer ro over livet. Det er likevel et mindretall som synes dette var bra. Og mye tyder at mange studenter opplevde det som tøft da høsten og vinteren kom i 2020.

En gjennomsnittsstudent i 2020 bruker 34 timer på studier i uka og bruker åtte timer på ekstrajobb.

– Tiden studentene bruker på studier har vært svakt fallende siden 2016. I 2020 er det en liten nedgang i total faglig tidsbruk. Dette skyldes at studentene brukte klart mindre tid på organiserte læringsaktiviteter, noe som igjen kan tilskrives nedstengte campuser og redusert undervisningstilbud under koronapandemien, ifølge rapporten.

Isteden har studentene brukt en time mer i uken på egenstudier.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.