Mener styringen av UH-sektoren er blitt for detaljert

Styringen skal gjøres mindre detaljert og finansieringsordningen skal gjennomgås, varsler statsråd Asheim.

Henrik Asheim la fredag frem regjeringens styringsmelding for statlig høyere utdanning. Meldingen får skryt fra studentene, og kritikk fra opposisjonen.
Henrik Asheim la fredag frem regjeringens styringsmelding for statlig høyere utdanning. Meldingen får skryt fra studentene, og kritikk fra opposisjonen.
Publisert Sist oppdatert

Fredag la regjeringen frem styringsmeldingen for statlige universiteter og høyskoler. Der kommer det blant annet frem at de ønsker å i større grad ha et makroperspektiv på styringen, samt gjennomgå finansieringssystemet.

- For å utdanne fremtidens arbeidstakere og jobbskapere må vi styre universitetene og høyskolene slik at vi får mest mulig utav de 40 milliardene vi putter inn. Vi må sørge for høy kvalitet, god tilgang over hele landet og at samfunnet får tilgang på kompetanse vi trenger. Da må vi styre mer i det store og mindre i det små, sier fagstatsråd Henrik Asheim i en pressemelding.

Regjeringen vil nå gjøre en grundig gjennomgang av hele finansieringssystemet.

- Målet er en finansiering som fortsatt tar vare på grunnutdanningene, men vi trenger også et system som i større grad støtter oppunder det å tilby etter- og videreutdanning og sørge for god tilgang på utdanning over hele landet, sier Asheim i pressemeldingen

Det trekkes også frem at dagens styringssystem ikke tar høyde for forskjellen mellom for eksempel NTNU og Samisk høgskole hva gjelder størrelse og samfunnsoppdrag.

- Vi skal fortsatt styre og stille krav, men over tid har det blitt for mange mål, delmål og resultatindikatorer. Vi vil gi mer tillit og styre smartere og mer målrettet, sier statsråden.

Arbeiderpartiet kritiske

- Dette er ingen tillitsreform, sier Nina Sandberg, talsperson for forskning og høyere utdanning i Arbeiderpartiet, i en pressemelding.

- Vi ser nok en gang en regjering som beskriver og utreder, men som ikke leder an og viser retning. Arbeiderpartiet mener det trengs en gjennomgående tillitsreform for offentlig sektor, som også inkluderer høyere utdanning og forskning, fortsetter hun.

Fredag ble styringsmeldingen for statlige universiteter og høyskoler lagt frem. Arbeiderpartiet mener meldingen er utydelig og ikke gir anbefalinger for Stortinget

- Det er fint at de vil «forenkle målstrukturen», men dette er det da virkelig ingen politisk motstand mot. Det kan de bare gjøre i statsbudsjettet, men de har aktivt valgt å ikke gjøre noe med et omfattende skjemavelde, et rapporteringsregime som har est ut, og forvirrende og kryssende styringssignaler. Det eneste de nå sier er at de vil utrede finansieringssystemet på nytt, sier Sandberg og legger til:

- Vi trenger handling, ikke flere utredninger.

Studentene positive

Norsk Studentorganisasjon skriver på sine sider at de har etterlyst en gjennomgang av finansieringssystemet, og at de er glade regjeringen nå vi følge opp dette.

- Det har lenge vært flere diskusjoner rundt systemet, spesielt knyttet til etter- og videreutdanning og arbeidslivsrelevans, samt om de forskjellige utdanningsløpene ligger i riktig finansieringskategori. Nå er det viktig at Stortinget tar muligheten og ser hele systemet under ett, og ikke bare legger til enkeltkomponenter, sier Felipe Garcia, nestleder i NSO, i en pressemelding.

NSO ser også lyst på de foreslåtte endringene i målstyringen. Styringssystemet må legge opp til ulike faglige profiler, mener de.

- Gjennom utviklingsavtaler burde institusjonene få muligheten til å utvikle seg mer etter eget ønske og egne strategier innenfor få overordnede mål gitt av departementet. Det vil gjøre det mulig med en mer mangfoldig sektor, sier Garcia.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.