Styrevalget:

Idd Andrea Christensen

Christensen vil arbeide for å øke midlertidig ansattes mulighet til medvirkning og medbestemmelsesrett i saker som direkte eller indirekte berører deres arbeidssituasjon.

Idd Andrea Christensen er stipendiat ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Idd Andrea Christensen er stipendiat ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Idd Andrea Christensen, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de midlertidige vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Jeg ønsker å sitte i styret fordi jeg igjennom min erfaring som representant for de midlertidige ansatte ved NTNU mener jeg har mange relevante perspektiver å ta med meg inn i styret.

Over de siste 15 årene har det blitt innført store endringer i Ph.d.-utdanningen. Det blir opprettet stadig flere stipendiatstillinger, uten tilsvarende økning i faste akademiske stillinger. Dages stipendiater utdannes like mye for en videre karriere utenfor – som innenfor akademia. Spørsmålet er i hvilken grad disse endringene har påvirket kvaliteten på Ph.d.-utdanningen ved NTNU, og opplevelsen blant dem som tar den. De siste månedene har det også vært mye fokus på den økte bruken av postdoktor-stillinger, og hva som inngår i disse stillingene. For å sikre både kvalitet i utdannelse og trivsel blant de midlertidige ansatte mener jeg det er viktig at man forsetter å utfordre ledelsen ved NTNU, slik at perspektivet til de midlertidige ansatte vektes i viktige beslutningsprosesser.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

Det er tre saker jeg er spesielt opptatt av å fremme:

For det første forsetter koronapandemien å ramme de midlertidige ansatte, og situasjonen blir håndtert forskjellig på tvers av instituttene. En svært negativ effekt av dette er at yngre forskere opplever at de har liten mulighet til å skaffe seg den internasjonale erfaringen og det faglig nettverk de trenger. Det er nødvendig å komme frem til gode løsninger som sikrer at forskere utdannet ved NTNU er konkurransedyktige for videre ansettelser.

For det andre ønsker jeg å arbeide for å øke midlertidig ansattes mulighet til medvirkning og medbestemmelsesrett i saker som direkte eller indirekte berører deres arbeidssituasjon. I Fafo-rapporten om overnevnte problemstilling kommer det frem at midlertidige ansatte i lav grad opplever mulighet for medvirkning og medbestemmelse rundt deres arbeid. Det er nødvendig at NTNU viderefører arbeide med plattformer der representanter for de midlertidige ansatte kan møtes og utveksle erfaringer på tvers av NTNU.

For det tredje ønsker jeg å løfte frem utfordringer som spesielt rammer de internasjonale midlertidige ansatte ved NTNU. NTNU har igjennom mange år satset på internasjonalisering, og tatt opp mange utalandske stipendiater for å dra nytte av deres perspektiver og erfaringer

Via min tid i DION har jeg dessverre blitt bevist på at mange utenlandske stipendiater mangler mye nødvendig kunnskap om norsk arbeidsrett og arbeidsforhold. Manglende kunnskap om dette kan gjøre det vanskelig for utenlandske stipendiater å forstå hvordan man lykkes i det norske arbeidslivet. Mange mangler også kunnskap rundt hvor man kan henvende seg dersom det skulle oppstår utfordringer enten på jobb eller privat. Det er også eksempler på at informasjon på innsida og NTNU wiki ikke blir gitt på engelsk. Jeg mener NTNU vil være tjent ved å tilrettelegge for en tettere dialog med denne gruppen ansatte for å sikre at de lykkes ved vår institusjon.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Det siste året har jeg sittet som president i DION som er interesseorganisasjonen for Ph.d. kandidater, postdoktorer og midlertidige ansatte ved NTNU. Jeg sitter også som styremedlem i SiN (stipendiat organisasjonene i Norge), og fra Januar i år, som representant for midlertidige ansatte i Tekna NTNU. I min rolle som president i DION har jeg representert de midlertidige ansatte i det sentrale forskningsutvalget ved NTNU, der et av forholdene jeg har løftet frem er nettopp hvordan koronapandemien har rammet de midlertidige ansatte. Igjennom alle disse vervene, har jeg fått ett innblikk i de ulike utfordringene midlertidige ansatte møter ved NTNU, og mener derfor jeg vil være et verdifullt bidrag i styret.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.