arealmangel i gjøvik og ålesund

- Det mest dramatiske som kan skje, er at linjeforeninger dør ut

Både i Gjøvik og i Ålesund jobber man for at linjeforeninger skal få mer og synligere plass på campus.

Linjeforeningen «Darling» for designfag, er en linjeforening som har vært så heldig å få plass på campus ved NTNU i Gjøvik.

Publisert Sist oppdatert
Simonsen lover å jobbe hardt for at linjeforeningene skal sitte igjen med så mye kontorplass som overhodet mulig.

Linjeforeninger i Ålesund fikk ikke kontorlokaler før tidligere i høst, og de kommer til å miste arealene igjen etter nyttår, det forteller leder av Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund, Ole-Markus Simonsen,

- Linjeforeningene har nå flyttet inn i de gamle lokalene til studentparlamentet, også kjent som B1-arealene. De trives veldig godt der, og nå har de de beste kontorplassene på hele campus. Samtidig er det trist at de må flytte ut igjen etter nyttår, fordi man skal pusse opp, sier Simonsen.

Han forteller videre at linjeforeningene får flytte tilbake til høsten, men at det blir mindre lokaler enn det de har i dag.

- Planene rundt B1-arealene er ikke klare, og det blir en kamp. Vi er mange om beinet på arealer, men jeg skal passe på at studenter blir hørt, og at de blir hørt mye. Vi skal sitte igjen med så mye kontorplass som overhodet mulig, sier Simonsen.

Simonsen viser til at linjeforeninger har en spesiell viktig rolle på et universitet fordi det knytter frivillighet og de sosiale arrangementer med det faglige.

- Man får muligheten til å jobbe med hobbyprosjekter, samtidig som man får inn det faglige, som å bygge romskip eller automatisk vaffeljern, sier Simonsen

Stuet inn i et gammelt bolighus rett ved campus

Leder av Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik, Ingunn Hatlehol Andreassen, forteller også at det er flere linjeforeninger som sliter med rekruttering og at det å få være synlig på campus er en viktig del av rekrutteringen.

- I dag har vi et organisasjonskollektiv, som er et bolighus rett ved campus. Her har foreninger kontorer og lagringsmuligheter, men nå er det helt fullt, sier Hatlehol Andreassen.

Hatlehol Andreassen forteller videre at selve systemet med organisasjonskollektivet fungerer ganske bra, men at nye foreninger og eksisterende foreninger som vokser, mangler et sted å være.

- Linjeforeninger ønsker et eget identitetsareal på campus, slik at de kan være synlige og tilgjengelige for studentene. Det er flere studenter som ikke vet om organisasjonskollektivet, sier Hatlehol Andreassen.

I dag holder de fleste linjeforeningene i Gjøvik til i et bolighus i nærheten av campus.
I organisasjonskollektivet har linjeforeningene kontorer og møter.

Redd linjeforeninger kan dø ut

Hatlehol Andreassen trekker fram at flere linjeforeninger bare har tredjeårsstudenter i styret, og er bekymret for hva som vil skje dersom man ikke får mer plass til foreningene.

- Det mest dramatiske som kan skje, er at linjeforeninger dør ut. Det er ikke enkelt å rekruttere nye personer dersom man ikke har et sted å være, sier Hatlehol Andreassen.

Ole-Markus Simonsen i Ålesund trekker fram at det er viktig for linjeforeningene å være synlig på campus.

- Det er viktig å ha et sted å samle seg, og det at man har et identitsareal er en veldig styrke. Man blir kjent med hverandre, og kommer man dit som fersk student for å ta en kaffe, er det en veldig fin rekrutteringsmulighet. Det å ikke ha hatt en synlig plass på campus er noe linjeforeningene i Ålesund har manglet, sier Simonsen.

Vil ha linjeforeningene på campus

Stavdal sier de prøver å ivareta linjeforeningenes stemme.

Seksjonsleder i eiendom og drift i Ålesund, Tor Helge Stavdal, forteller at de virkelig ønsker å få plass til linjeforeningene på campus, og legger vekt på at foreningene er viktig for trivsel og aktivitet.

- I Trondheim er det fakultetene som disponerer arealene til linjeforeningene, men det passer ikke så bra i Ålesund. Fellesarealene på campus er felles for hele campusen, og fakultetene i Ålesund har mindre arealer, sier Stavdal

Stavdal trekker også fram at B1-arealene, som i dag blir benyttet av linjeforeningene, er et av de beste arealene for formålet på campus.

- Det som er bestemt nå er at B1-arealene skal disponeres av linjeforeningene og seksjon for læringsstøtte. De endelige detaljene er enda ikke på plass, men vi har satt ned en gruppe, hvor lederen av Studentparlamentet skal være med. Nå har vi en plan om hva som skal skje både før og etter at man har pusset opp B1, men det er fortsatt ikke avklart hvor linjeforeningene skal gjøre av seg under oppussingen, sier Stavdal.