Voldsom tekstlikhet i Kjerkol-oppgaven kom av medieomtale

Nemnda for studentsaker avviser at tekstlikheten i masteroppgaven til tidligere helseminister Ingvild Kjerkols var 43 prosent, og kaller tallet misvisende.

Ingvild Kjerkol tok sin mastergrad ved Nord universitets campus Levanger.
Publisert

43 prosent tekstlikhet i plagiatkontrollen i 2024 inkluderer også treff på selve oppgaven og alt som er skrevet om oppgaven siden 20 januar – for eksempel i mediene.

– Vi i nemnda har sett at det er masse treff på medieomtale i den siste plagiatrapporten, og derfor har vi ikke lagt vekt på den rapporten i det hele tatt, sier leder i nemnda for studentsaker, Eilif Nordahl, til Adresseavisen.

Konklusjonen fra nemnda var at «det foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat, og at det dermed foreligger fusk».

I helgen kommenterte Kjerkol at nemnda har tatt sin beslutning på bakgrunn av samme funn på tekstlikhet som også ble kjent i den opprinnelige sensuren, altså tekstlikhet på 19 prosent – noe Nordahl bekrefter.

– Vi har ikke angitt noen prosent som vi definerer som plagiat, men vi skriver at det ikke er ubetydelig, og vi henviser til konkrete eksempler i rapporten der det framgår, sier han.

Følg UA på Facebook og Instagram.