Til NTNU for å høre om innovasjon

Ola Borten Moe er på dannelsesreise i UH-sektoren. Mandag formiddag besøker han NTNU.

Ola Borten Moe har sitt første offisielle besøk ved NTNU som forsknings- og høyere utdanningsminister. Her hilser han på rektor Anne Borg, utenfor Hovedbygningen.
Ola Borten Moe har sitt første offisielle besøk ved NTNU som forsknings- og høyere utdanningsminister. Her hilser han på rektor Anne Borg, utenfor Hovedbygningen.
Publisert Sist oppdatert

Moe har solid statsråderfaring fra Olje- og energidepartementet. Som minister med ansvar for forskning og høyere utdanning er han derimot førstereisgutt. I tida som kommer vil han besøke de større institusjonene i sektoren. Mandag klokka 10 går han i møte med NTNUs rektor Anne Borg. Med på møtet blir også prorektorene Tor Grande, Marit Reitan og Toril Nagelhus Hernes. Her vil Moe ventelig få høre nærmere om hvilke utfordringer NTNU står overfor.

- Stor stas å ønske forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe velkommen til NTNU i dag! skriver rektor Anne Borg på Twitter.

- Gleder meg til gode samtaler om NTNUs bidrag til omstilling og innovasjon, våre store byggeprosjekter og hvordan skape kunnskap for en bedre verden.

- Ingen by- og landkonflikt

Hva den nye ministeren har på hjertet vites ikke. Det man vet er at senterpartipolitiker Moe har gitt temmelig klart uttrykk for hvor viktig desentralisering av høyere utdanning er (bak betalingsmur). Det gjelder i særlig grad profesjonsutdanningene. Her må de høyere utdanningsinstitusjonene ta et tydeligere ansvar, forventer han. Han bebuder også egen stortingsmelding «om hvordan vi kan bygge sterke profesjonsutdanninger av høy kvalitet.»

Det bør ikke være noe problem for breddeuniversiteter som NTNU, beliggende i en av de større byene, også å ta et større distriktsansvar, mener Moe. Til Morgenbladet sier han: «jeg (har) fra denne statsrådsposten lagt merke til at man forsøker å tegne et bilde av en interessemotsetning mellom by og land, mellom de store, etablerte universitetene våre og de institusjonene som er mindre og ligger andre steder. Dette er jeg ikke enig i. Premisset for den diskusjonen vil jeg ta avstand fra.»

- Universiteter og høgskoler må ikke bli for like

På spørsmål om han har planer om å reversere strukturreformen fra 2015, som resulterte i et skred av fusjoner, deriblant tre høgskoler og NTNU, er Ola Borten Moes noe åpne svar slik:

«Nei, det står ikke høyt på plakaten.»

Om sektoren i allmennhet har han dette å si:« Jeg er i alle fall opptatt av at universiteter og høyskoler ikke må bli for like hverandre. Vi trenger gode profesjonsutdanninger for blant andre sykepleiere og lærere. Og vi trenger toppuniversiteter som driver med forskning og annen utdanning. Vi trenger en viss arbeidsdeling i landet vårt, og det mener jeg sektoren også er opptatt av.»

Den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren har også vært tydelig på at han forventer at universitetene tar et tydeligere ansvar når det gjelder å bidra til innovasjon. Finne saker Norge kan leve av etter oljen. Her er næringslivssamarbeid av stor betydning.

«Mitt inntrykk er at oljeindustriens samarbeid med forskningsmiljøene er del av forklaringen på at norsk leverandørindustri har lyktes, også internasjonalt. Jobben min fremover er å legge til rette for at andre bransjer klarer det samme som olje og gass har klart,» sier Ola Borten Moe.

Etter møtet med NTNU-ledelsen, med derpå orientering om diverse byggeprosjekter, besøker han Gruva - «Norges største areal for studentinnovasjon.» Her skal han høre Borg og Hernes fortelle hva NTNU gjør for å bidra til omstilling og innovasjon.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.