Ytring

Minneord for Karin Laumann

I forrige uke fikk vi den sørgelige beskjeden om at professor Karin Laumann var gått bort, så alt for tidlig.

Vi minnes en person som med sitt faglige engasjement og dyktighet har hatt stor betydning for de stedene hun har arbeidet, og for sine studenter og stipendiater.

Karin var utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og arbeidet for Institutt for energiteknikk i Halden i 2002 til 2006. Etter dette arbeidet hun ved Institutt for psykologi, NTNU, og hadde samtidig en bistilling ved Institutt for energiteknikk. Dette førte til et veldig fruktbart samarbeid mellom NTNU og IFE, der mange av Karins ph.d.-kandidater studenter ved NTNU var involvert i forskningsprosjekter sammen med Institutt for energiteknikk.

Karin var alltid opptatt av kvalitet i faget. Hun firte aldri på kravene, og godtok ingen snarveier. Dette vistes også i den entusiasme og engasjement hun viste sine ph.d.-kandidater. Hun var med på datainnsamlinger, reiste rundt i ulike deler av Norge for å samle data, og observere sikkerhetsarbeidet til bedriftene hun studerte.

Inkluderende er et ord som beskriver Karin godt. Hun hadde mange kontakter i sikkerhetsforskningsmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt, og hun sørget for at hennes stipendiater ble godt inkludert.

Karin var en fremragende forsker og en fantastisk veileder. Hun var raus, både med sin kunnskap og sin tid. Karin hadde alltid tid til å lese utkast, lytte til uferdige tanker og diskutere. Hun hadde bestandig gode innspill og visste alltid hva en student som sitter fast trengte å høre der og da for å komme videre.

Vi minnes Karin som en omtenksom person som tok spesielt godt vare på sine studenter. Hun var en akademisk orientert tenker og hadde klare meninger. Hun var en meget dyktig forsker.

Vi vil savne hennes humor, befriende latter, og lyser fred over Karins minne. Du vil bli dypt savnet.

Ansatte ved Institutt for psykologi, NTNU

Tidligere kolleger på IFE, Institutt for energiteknikk, Halden

Karins stipendiater Thomas Wold, Gunhild Sætren, Vibeke Milch, Martin Rasmussen Skogstad, Simone Grassini og Mina Saghafian.