Internasjonale studenter

Rekordmange internasjonale studenter ved NTNU

I høst har NTNU tatt imot over 1 900 internasjonale studenter. Det slår med god margin fjorårets rekord på 1 624 internasjonale studenter.

Giulia Collina forteller at det var avtalen mellom universitetene som gjorde at valgt falt på Trondheim.
Publisert

Forrige rekord var høstsemesteret i 2021 med 1 624 internasjonale studenter, og ved høstsemesteret 2019 tok NTNU imot 1 453 studenter fra utlandet. Tallene inkluderer utvekslingsstudenter, internasjonale studenter som er tatt opp til mastergrad og flyktninger som har fått studieplass ved NTNU.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, er svært glad for at så mange internasjonale studenter velger NTNU. Reitan forteller at NTNU ikke har gjennomført rekrutteringstiltak spesifikt rettet mot internasjonale studenter, men at NTNU har mange samarbeidsavtaler.

- Vi rekrutterer et høyt antall utvekslingsstudenter gjennom våre mange, godt etablerte samarbeidsavtaler med partneruniversiteter verden over. Vi rekrutterer internasjonale gradsstudenter til våre mange internasjonale masterprogrammer, skriver Reitan i en e-post til Universitetsavisa.

- Mer praktisk tilnærming

Utvekslingsstudentene Giulia Collina og Pietro Pelleschi forteller at det var den sterke utvekslingsavtalen mellom universitet hjemme i Italia og NTNU som gjorde at de valgte å studere i Trondheim.

- Jeg hadde lyst til å dra til Nord-Europa og fant ut at mitt universitet hadde en samarbeidsavtale med NTNU, sier Pelleschi

Pietro Pelleschi ville på utveksling til Nord-Europa

Samuele Mucci trekker frem at det var den norske naturen og muligheten til mer praktisk tilnærming til læring som gjorde at han valgt NTNU.

- Jeg vet at universiteter i Skandinavia har en mer praktisk tilnærming til læring, gjennom lab og prosjektarbeid. Hjemme i Italia er det mer teorifokusert, sier Mucci

Per 2022 tilbyr NTNU 48 internasjonale masterprogrammer, 11 Erasmus Mundus programmer og 3 programmer gjennom Nordic5Tec.

Så langt er Samuele Mucci svært fornøyd med NTNU

Flere grunner til markant økning i år

NTNU vet ikke hvorfor det er kommet rekordmange internasjonale studenter i år, men Reitan tror det kan være flere og sammensatte grunner til et så høyt tall.

- NTNU har et bredt tilbud med engelskspråklige studier. Vi har også grunn til å tro at mange av våre internasjonale alumner har opplevd sin studietid ved NTNU som positiv, og at disse bidrar til rekruttering av nye studenter, skriver Reitan

Pandemien blir også trukket fram som en mulig grunn til at økningen man har sett i år er markant.

- Det kan tenkes at den er en konsekvens av at pandemien ikke lenger legger de samme begrensningene på mobilitet mellom landene, og at flere kjenner på motivasjon for en internasjonal dimensjon i studiene nå som dette igjen er mulig, skriver Reitan

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, er svært glad for at mange internasjonale studenter velger NTNU.

Reitan er svært positiv til at antall internasjonale studenter øker, som også er i tråd med NTNUs strategiske mål. Hun mener internasjonale studenter bidrar med å tilføre en internasjonal dimensjon ved campusene i Ålesund, Gjøvik og Trondheim.

- Samtidig ser vi at vi at vi må rigge støtteapparatet på NTNU i tråd med økningen i den internasjonale studentmassen. Det er mange på NTNU som har jobbet hardt og strukket seg langt for gjennomføringen av det internasjonale opptaket i år, avslutter Reitan.