Studenttinget foreslår mer engelsk undervisning og pensum i ny internasjonal plattform

Viktig å kunne både norsk og engelsk fagspråk, sier arbeidsutvalget. I tillegg vil de inkludere internasjonale studenter og gjøre utveksling enklere.

Studenttingets arbeidsutvalg sier enkelte emner har for mye engelsk, mens andre har for mye norsk. De etterspør mer balanse.
Studenttingets arbeidsutvalg sier enkelte emner har for mye engelsk, mens andre har for mye norsk. De etterspør mer balanse.
Publisert Sist oppdatert

I kveld skal Studenttinget vedta en ny internasjonal politisk plattform. Denne skal erstatte den forrige, som kom i 2018. Blant sakene i forslaget fra Arbeidsutvalget er internasjonalisering av pensum og at man burde ta større ansvar for inkludering av utvekslingsstudenter i områder som studentfrivillighet. I tillegg til at de mener utveksling ved NTNU burde fungere bedre enn det gjør i dag.

- Det er ingen store endringer fra den gamle plattformen, den nye er litt lenger og litt mer detaljert. Den er i alt delt inn i tre hoveddeler. internasjonalisering av utdanningen, innveksling og inkludering av internasjonale studenter og utveksling av norske, forteller internasjonalt ansvarlig ved studenttinget, Anna Juell Johnsen.

Formulering kan endres

«For å sikre videre internasjonalisering av utdanningstilbudet ved NTNU må man sørge for at utdanningsløpene er internasjonalt orientert ved innføring av mer engelskspråklig pensum, fag og grader. Alle studenter ved NTNU bør beherske både norsk og engelsk fagterminologi innenfor sine fagmiljø.», står det blant annet i delen om internasjonalisering av utdanning.

- Tror dere dette kan oppfattes kontroversielt av noen, når mange nå ønsker mer pensum og fagspråk på norsk?

- Det viktigste er at de skal beherske norsk og engelsk fagspråk. Så vi mener man trenger begge deler. Grunnen til at vi ikke nevner akkurat det med norsk fagspråk i større detalj akkurat her, er at en internasjonal plattform er nødvendigvis mer fokusert på det internasjonale.

Hun sier de er veldig klar over debatten som foregår nå om språk i akademia.

- Det er jo en større debatt om det akkurat nå. Og her har NTNU allerede besluttet at de skal se på sine språkpolitiske retningslinjer. Dette er en plattform som skal stå i to år og i det lange løp tror vi internasjonalisering av studier er viktig.

- Men betyr ikke mer engelsk undervisning nødvendigvis mindre norsk?

- Det står i plattformen at alle må beherske begge deler. Men dette er et dokument i endring, ettersom det ikke enda er vedtatt av Studenttinget. Mulig dette er noe de ønsker presisert i det endelige dokumentet. Jeg har også inntrykk av at problemet er noe todelt, hvor enkelte studieprogram har for lite av det norske fagspråket og enkelte for lite av det det engelske. Dette er en nokså liten del av denne plattformen, men det er jo mulig at vi går skikkelig inn i nyansene der i en fremtidig studenttingssak om språkpolitikk svarer leder ved Studenttinget, Andreas Knudsen Sund (bildet).

Akkurat formuleringen om økt bruk av engelsk er ikke i den gamle plattformen. Der bruker man heller følgende formulering: «Alle studenter ved NTNU bør beherske både norsk og engelsk fagterminologi innenfor sine fagmiljø. Alle studieprogram skal ha pensum som bidrar til å oppbygge den faglige kompetansen på både norsk og engelsk, der det er hensiktsmessig.»

Og på undervisning: «Ved å legge til rette for god engelskspråklig undervisning i utvalgte emner eller hele semestre, legger man også til rette for at nasjonale og internasjonale studenter omgås både faglig og sosialt.»

Nasjonale myndigheter og NTNU på banen om utveksling

Om utveksling skriver de blant annet følgende: «Studenttinget forventer at utvekslingstilbudet ved NTNU forbedres og tilrettelegges slik at alle studenter ved NTNU har en god mulighet for reell utveksling, som innebærer utveksling på mer enn tre måneder. NTNU burde ha et spesielt fokus på å få opp tallene for inn- og utveksling etter pandemien.

Søknadsprosessen for utveksling oppleves nå som mangelfull og krevende grunnet lang responstid fra veiledere, vanskeligheter med planlegging av fagplan, manglende informasjon både på nettsider og underveis i søknadsprosessen og mer. Dette er noe som utvilsomt fører til frafall.»

- Helhetsinntrykket av delen om utveksling synes å være at utveksling ved NTNU i dag ikke fungerer, mener dere det?

- I hvert fall kunne det blitt viet mer ressurser til internasjonal seksjon og utveksling. Men her er det også et nasjonalt ansvar. Regjeringen har flere ganger sagt at de ønsker mer utveksling, så de må på banen her. NTNU kommer også med en revidert internasjonal utviklingsplan i år som går inn på akkurat dette området, sier Juell Johnsen

Hun forklarer også at noe som er nytt er fokuset på alternative utvekslingsmetoder, der det i større grad skal bli en del av studieløpet, og man heller må melde seg av om man ikke ønsker å delta på utveksling.

Viktig at internasjonale studenter inkluderes

Om inkludering av internasjonale studenter skriver de blant annet: «For å sikre at internasjonale studenter som kommer til NTNU blir inkludert på lik linje med norske studenter, er det viktig at all informasjon på NTNUs offisielle kanaler og på campus er tilgjengelig på norsk og engelsk. Alle internasjonale studenter skal tilbys tilstrekkelig norskkurs.

Internasjonal seksjon spiller en viktig rolle når det kommer til faglig og sosial inkludering av de internasjonale studentene. Spesielt ved studiestart er det viktig at internasjonal seksjon kobler de internasjonale studentene opp mot studentfrivilligheten. Internasjonal seksjon har derimot ikke alene ansvaret for integrering og inkludering av internasjonale studenter. NTNU, studentfrivilligheten og studentdemokratiet har alle et ansvar og spiller en stor rolle i inkludering av internasjonale studenter. NTNU bør tydeliggjøre denne ansvarsfordelingen for å sikre helhetlig gjennomføring av inkluderingsarbeidet.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.