Skolepenger for internasjonale studenter

Lærte seg norsk for å kunne studere ved NTNU - nå kan planene hans falle i grus

Regjeringa foreslår at internasjonale studenter skal begynne å betale semesteravgift fra høsten. Om det blir tilfelle, er det ikke lenger aktuelt for Junyu Xu å studere i Norge.

Junyu Xu har vært fascinert av Norge i flere år og håper på å kunne studere informatikk ved NTNU 2024. Her avbildet ved Geirangerfjorden sommeren 2022.
Junyu Xu har vært fascinert av Norge i flere år og håper på å kunne studere informatikk ved NTNU 2024. Her avbildet ved Geirangerfjorden sommeren 2022.
Publisert Sist oppdatert

Junyu Xu er 16 år og kommer fra Houston, Texas. For tiden går han på high school i USA der han i tillegg til de vanlige fagene tar avansert fysikk, statistikk og informatikk. I flere år har han hatt en fascinasjon for Norge, og han begynte å lære seg språket for to år siden. Fascinasjonen hans for landet har også ført til at han ønsker å ta utdanningen sin i Norge, og han har planer om å begynne på en bachelor i informatikk ved NTNU i 2024.

- Jeg håper at å ta utdanningen min i Norge både vil gi meg kulturelle opplevelser og kjennskap til det norske samfunnet, samtidig som jeg får en utdannelse der kvaliteten er sammenlignbar med i USA.

Fakta

Skolepenger for internasjonale studenter

  • I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen at nye utenlandsstudenter må betale skolepenger for å studere i Norge.
  • Forslaget innebærer at universiteter og høgskoler skal kreve studieavgift fra studenter utenfor EU, EØS-området og Sveits fra og med høstsemesteret 2023.
  • De som allerede har påbegynt en grad ved et norsk universitet slipper å betale.
  • Studieavgifta vil gjelde de som tar hele utdanningen i Norge. Forslaget gjelder altså ikke for utvekslingsstudenter.

Xu har også et ønske om å jobbe i Norge etter at han er ferdig med utdannelsen, og håper at det vil bli enklere om han studerer her først.

- Jeg liker det norske systemet og levemåten, inkludert arbeidslivslovene, kulturen og atmosfæren, forteller han.

Men etter å ha hørt om regjeringens forslag om å innføre skolepenger for studenter utenfor EØS og Sveits er Xu redd for at planene hans om å komme til Norge for å studere ikke lenger vil være gjennomførbare.

- Dette er noe jeg har planlagt i lang tid, og noe jeg har gledet meg til. Det er skuffende å finne ut at planene mine om å studere ved NTNU nå kan bli ødelagt, forteller han.

Dyrt selv uten skolepenger

Borten Moe har ytret at det er kvaliteten på utdanningen i Norge som skal rekruttere internasjonale studenter, ikke det at det er gratis å studere her. Xu tror ikke det er mangelen på skolepenger som er hovedgrunnen til at studenter velger å studere i Norge, men at det er en viktig faktor for at det i det hele tatt er en mulighet for mange studenter.

Xu er en av dem. Han kan ikke rettferdiggjøre det å ta studiene sine i Norge istedenfor i USA om han er nødt til å betale skolepenger her. Kostnaden av utdanningen i Norge vil da bli mye høyere enn i hjemlandet, uten at kvaliteten på studiet nødvendigvis er det.

- Levekostnadene i Norge er mye høyere enn de er i USA. Om jeg i tillegg skal betale skolepenger her kommer jeg til å ende opp med å betale mye mer for en utdannelse i Norge enn det jeg ville ha gjort i USA. Dette klarer jeg ikke å rettferdiggjøre når hovedgrunnen til at jeg ønsker å studere i Norge er de kulturelle opplevelsene.

Et argumentene som har blitt trukket fram av Borten Moe er at man burde innføre skolepenger i Norge fordi de aller fleste norske studenter er nødt til å betale dette når de studerer i utlandet. Xu synes det gir lite mening å diskutere gjensidighet på denne måten. Han mener det er viktig å se på forskjellen mellom internasjonale studenter som studerer i Norge, og norske studenter som reiser til utlandet.

Xu utenfor hovedbygget på NTNU, som han besøkte sommeren 2022.
Xu utenfor hovedbygget på NTNU, som han besøkte sommeren 2022.

- For mange internasjonale studenter som velger å ta studiene sine i Norge er det en veldig utfordrende økonomisk situasjon og få støtteordninger. Dette er som oftest ikke tilfellet for norske studenter som studerer i utlandet.

Fra internasjonale studenters perspektiv tror han heller ikke at kvaliteten på mange universiteter i Norge er på samme nivå som ved universitetene nordmenn betaler for å studere ved.

Ikke konkurransedyktig

Xu tror derfor ikke han er alene om å droppe å studere i Norge om skolepenger innføres. Om det blir tilfelle tror han Norge kommer til å slite med å konkurrere med resten av verden. Han trekker fram land som Tyskland og Sveits som eksempel på land som han tror kommer kommer til å vinne studentene.

- Dette er begge land som i likhet med Norge i stor grad har gratis universitetstilgang. I tillegg har de en høyere kvalitet på utdanningen om du ser på de fleste rangeringer som blir brukt av internasjonale studenter. I slike tilfeller er det dermed vanskelig å ikke se for seg at slike land kommer til å vinne studentene.

Xu håper at Stortinget ikke vedtar regjeringens forslag om å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Her er han foran stortingsbygningen sommeren 2022.
Xu håper at Stortinget ikke vedtar regjeringens forslag om å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Her er han foran stortingsbygningen sommeren 2022.

Han tror heller ikke at rike studenter kommer til å velge å studere i Norge.

- Rike studenter som har råd til å betale skolepenger kommer nok heller til å velge å studere i Storbritannia eller USA heller enn i Norge, med tanke på at dette er land som igjen er rangert høyere på utdanningskvalitet.

Utveksling er ikke en god erstatning

Regjeringens forslag gjelder ikke for utvekslingsstudenter, og Borten Moe har sagt at de ønsker at flere studenter heller skal komme til landet på slike avtaler. Xu tror derimot at dette ikke er et klokt valg.

- Jeg mener at alle, uansett opprinnelsesland eller universitet burde ha mulighet til å konkurrere for en studieplass i Norge. Utvekslingsavtalene gir ikke alle studenter like muligheter, ettersom noen land og universiteter har flere avtaler enn andre.

Han peker også på et annet problem ved utvekslingssavtalene, som er at man ikke kan oppnå en grad gjennom dem. Dette skaper et problem for dem som ønsker å bruke et norsk vitnemål i fremtiden, slik som Xu.

Xu mener det er en styrke for Norge å ha internasjonale studenter. Han mener derfor at det er viktigere for Norge å fokusere på hvordan de kan holde på flere av de internasjonale studentene etter at de er ferdig med utdanningen sin, enn å hindre dem i å komme.

- Det er noe som vil gagne den norske økonomien mye mer.