Aktoratet anker dommen mot Macchiarini

Aktor Mikael Björk beskriver Paolo Macchiarinis arbeid for menneskelige eksperiment og mener at han burde få langvarig fengelsstraff.

Kirurgen Paolo Macchiarini ble anmeldt av fire kolleger ved Karolinska Institutet i 2014 for å ha forfalsket forskningsresultater.
Publisert

Den kjente forskeren ble delvis frikjent den 16. juli for grov mishandling. Expressen melder at aktoratet i saken er ikke fornøyd og har anket dommen.

- Det framstår i mine øyne som tydelig at det har vært et spørsmål om lovstridige menneskelige eksperiment og straffen bør bestemmes til en langvarig fengselsstraff med tanke på lovbruddenes art og alvorlighetsgrad, sier aktor Mikael Björk til Expressen.

Tiltalen har sin bakgrunn i tre operasjoner skandalekirurgen utførte i 2011 og 2012 ved Karolinska Universitetssjukhuset. Macchiarini byttet ut pasientenes struperør med implatater lagd av plast. Inngrepene påførte pasientene store lidelser.

Nødrett

Kjennelsen ble da begrunnet med å vise til nødrett. To av inngrepene ble ansett å være forsvarlig, og dermed uten straffeansvar, mens ett av inngrepene ble ansett å være uforsvarlig. Som følge av dette har Macchiarini i henhold til dommen ikke pådratt seg strafferettslig ansvar for inngrepet, men ble dømt for vilkårlig kroppsskade da han ikke har forvoldt pasientene stor kroppsskade med overlegg.

Aktoratet hevdet under rettsaken at inngrepene resulterte i torturliknende lidelse for pasientene, som alle er døde i dag. Inngrepene ble utført uten tillatelse og stikk i strid med etablert vitenskap, ble det hevdet. Inngrepene var ulovlige og livsfarlige, anførte aktor.

Les også: Macchiarini delvis frikjent - slipper straff