Statsråden måtte skuffe studentene: - Skjer åpenbart ikke nå

Borten Moe måtte skuffe NSO-landsmøtet om studiestøtte-mål. Men var villig til å anbefale flere utdanninger enn bare petroleum.

Ola Borten Moe gjestet studentes landsmøte fredag kveld.
Publisert

- Vi er ikke enig i alt og det kommer vi nok heller ikke til å bli, åpnet Ola Borten Moe da han skulle tale for studentene under landsmøtet i NSO. Dette etter NSO-leder Tuva Todnem Lund hadde poengtert det samme. Så der kunne de hvertfall enes om noe.

Ministeren for forskning og høyere utdanning ble spurt ut av studentene under landsmøtet fredag kveld. Spørsmålene var avtalt på forhånd og ble presentert av dlegatene underveis i den lille timen utspørringen foregikk.

- Umyndiggjøring av Stortinget å knytte til grunnbeløp

Borten Moe fikk blant annet spørsmål fra lederkandidat i NSO Bjørn Olav Østeby om han var villig til å knytte studiestøtten til G, grunnbeløpet i folketrygden. Studentorganisasjonen har hatt som et av sine viktigste mål å få studiestøtte på 1,5 G, noe som vil tilsvare ca. 160 000 kroner.

- Hva studiestøtten skal ligge på er et budsjettspørsmål som Stortinget må ta stilling til hver gang de vedtar et statsbudsjett og fordeler penger. Å knytte studiestøtten til folketrygden blir en umyndiggjøring av stortinget, sa Borten Moe.

1,5 G var statsråden tydelig om.

- Målet deres om 1,5 G vil koste cirka 2,5 miliarder kroner og det er åpenbart ikke noe som kommer til å skje nå, det hadde vært dumt for meg å love det, sa han til de samlede delegatene.

- Strømstøtte slår ut ujevnt

Det var ikke det eneste spørsmålet som omhandlet studiestøtten, Øystein Fossbraaten spurte hva han skal gjøre for å dekke levekårsutfordringene studentene får når prisstigningen er høyere enn økningen i studiestøtten.

- Utviklingen i studiestøtten har vi vært tydelig om i Hurdalsplattformen, det er studiestøtte i tolvte måned for de med forsørgeransvar. Studiestøtten oppdateres etter konsumprisindeksen slik at kjøpekraften til studenter ikke skal gå ned. Så er det spørsmålet om perioder med rask prisstigning og det er etterslep på justering. Der trenger vi å snakke litt.

Strømstøtten ble også trukket fram som eksempel.

- Strømstøtte slår også ut ujevnt. I denne delen av landet har man fått dyrere strøm, mens de som har vært heldige og er studenter i for eksempel Trondheim eller enda lenger nord har i perioder hatt lavere strømpris enn tidligere. Noen har fått kompensasjon og noen har fått overkompensasjon, sa Borten Moe.

Skal ha frihet i det perifere, være fast i det viktige

NTNU-delegat Astrid Hilling stilte spørsmål om hvordan Borten Moe opplevde at han lever opp til utsagnet sitt om å skulle drive med lite detaljstyring av sektoren, som førte til humring i salen.

- Sektoren skal ha en stor grad av frihet i det som er perifert, så må være fast i det som betyr mye. Det skal være en stor grad av institusjonell autonomi, men det må være i faste rammer.

Der trakk statsråden fram behov i utdanningen.

- Vi kommer til å trenge blant annet helsearbeidere, ingeniører, lærere og kompetanse i informatikk. vi må ha et utdanningssystem der vi får de folkene vi trenger.

Også midlertidigheten ble trukket fram som et sted der det trengs styring.

- Det er en uforklarlig høy grad av midlertidighet i kunnskapssektoren. Den er mye høyere ved universitetene enn i instituttsektoren. Der må universitetene levere. Hvis de ikke leverer på å redusere midlertidigheten må vi eventuelt lage en lov og styre på den måten.

Ola Borten Moe sier midlertidigheten i universitetene viser at det trengs styring.

Ikke sluttet å stille krav selv om firerkravet er borte

Edward Glorud Sveen stilte spørsmål om at regjeringen fjernet firerkravet.

- Hvorfor valgte din regjering å skrote det omstridte firerkravet i matte for lærerutdanning, altså hvorfor sluttet dere å stille krav i høyere utdanning, spurte Sveen.

- Vi har ikke sluttet å stille krav. Vi tror at det er veldig mulig å bli en god lærer uten å ha en firer i matematikk. Så blir konsekvensen da at du må ha en litt høyere gjennomsnittskarakter. Alternativet er en stor bruk av ufagliglært arbeidskraft.

Har anbefalt andre utdanninger enn petroleum

Maiken Godal Dam, som er kandidat til ledervervet i NSO spurte hvordan man kan få til et forslmingsløft på klima, miljø og bærekraft hvis man samtidig oppfordrer til utdanning i en sektor som noen kan oppfattes som motstridende. Ola Borten Moe fikk motbør fra noen for å oppfordre flere studenter til å utdanne seg innen petroleum.

- Jeg vil legge vekt på det du sa selv, at det er noen som synes det. Jeg tror det er klart at dette er noe vi kommer til å leve av i lang tid. Det er ressurser som vi skal forvalte bærekraftig.

Borten Moe sa at han gjerne ser flere studenter utdanne seg i andre viktige sektorer også.

- Jeg har for ordens skyld også kommet med andre oppfordringer om utdanning. For eksempel helseutdanninger så kan studentene kan også gjerne ta en utdanning i naturbruk. Det er mye ulik kompetanse vi har behov for.