Årets store studentmøte er i gang

Følg landsmøte i Norsk Studentorganisasjon direkte her.

Publisert Sist oppdatert

- Det er skikkelig kjipt å være student, åpnet NSO-leder Tuva Todnem Lund studentenes landsmøte med. Det til noe latter i salen. Men, om satt på spissen var det heller ikke ment bare en spøk.

Fakta

Dette skjer på landsmøtet

Torsdag 21. april

Kl. 13.00: Landsmøtet åpner

Kl. 14.30: Generaldebatt

Kl. 16.45: Debatt om prinsipprogrammet for NSO

Kl. 21.00: AU-debatt

Fredag 22. april

Kl. 11.00: Handlingsplan for NSO

Kl. 14.30: Debatt om Internasjonal plattform

Kl. 16.00: Studentenes spørretime med statsråd Ola Borten Moe

Kl. 20.00: Lederdebatt

Lørdag 23. april

Kl 11.00: Debatt om resolusjoner

Kl 13:00: Debatt om Rammebudsjett NSO 2023

Kl. 15.15 – 16:45: Valg av NSOs leder 2022/23 og Valg av arbeidsutvalg for NSO

Søndag 24. april

Valg av andre verv i organisasjonen, samt vedtak om rammebudsjett for 2023 og resolusjoner.

Endringer kan forekomme

Norsk Studentorganisasjon er kjent for å representere studentene blant annet i saker som handler om velferd, studiestøtte og studentboliger. Det er landsmøtet der delegatene fra studentparlament og utdanningsinstitusjoner rundt i hele landet.

I år går landsmøtet fra torsdag 21. april til søndag 24 på Quality Hotel Tønsberg/ Oseberg kulturhus, det er første gang etter koronapandemien landsmøtet foregår fysisk. Årets slagord for landsmøtet er «Vi er studentstemmen!»

Vi er til stede i Tønsberg under landsmøtet. Tips vår journalist i salen på b.javorovic@gmail.com eller 47238560.

Får besøk av minister

Som Universitetsavisa tidligere har omtalt skal sittende leder Tuva Todnem Lund. Det er to kandidater som er meldt inn på forhånd.

Les om kandidatene og hva de mener om noen av sakene under årets landsmøte her: Dette mener NSOs to lederkandidater.

I tillegg skal de rundt 250 delegatene blant annet diskutere og gjøre vedtak i de to hovedsakene som er revidering av prinsipprogram og internasjonal plattform for NSO. Det er på forhånd meldt inn dissenser rundt begge saker.

Fredag 22. april får landsmøtet besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, hvor han deltar i Studentens spørretime.

NTNU-styremedlem instilt til ledelse

I tillegg skal det vedtas en ny handlingsplan for det kommende året. Handlingsplanen styrer de viktigste politiske sakene for organisasjonen i perioden. Det skal velges ny leder, men også nytt arbeidsutvalg og nytt sentralstyre som tropper på fra 1. juli.

Organisasjonens valgkomité ønsker Maika Marie Godal Dam fra Universitetet i Oslo som ny leder. På listen over innstillinger dukker også Jørgen Valseth - avtroppende styremedlem ved NTNU - opp som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig.

Videre innstiller valgkomiteen på...

...Simen Oftedahl fra Dronning Mauds Minne Høgskole som nestleder.

...Bjørn Olav Østeby fra Høgskulen på Vestlandet som internasjonalt ansvarlig.

...Ina Maria Finnerud fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som fag- og forskningspolitisk ansvarlig.

...Ola Gimse Estenstad fra Oslomet som velferds- og likestillinngspolitisk ansvarlig.