LO øker mest blant studenter

Studentmedlemskap i LO har hatt størst økning blant foreningene i Norge.

LOs studentmedlemmer har økt med 4500 de siste tre årene.
LOs studentmedlemmer har økt med 4500 de siste tre årene.

Arbeidstakerorganisasjonen melder i en nyhetssak at tall fra LOs forbund viser at antall studentmedlemmer økte med over fem prosent i fjor.

De tre siste årene har LOs studentmedlemmer vokst med 4 500, som vil si en større økning enn hos Akademikerne og Unio blant studenter. Sistnevnte har opplevd en tilbakegang på - 3 prosent, som vil si 1194 færre medlemmer i Unio, enn i 2019.

3000 studentmedlemmer i Trondheim

Regionleder Kristian Tanger anslår at det er drøyt 3000 studentmedlemmer fra Trondheim i LO.

- Det store antallet er NTNU-studenter. Vi har noen fra BI og andre utdanningssteder, men det er flest fra NTNU, sier Tangen.

Pressemeldingen viser til at Tangen understreker at de syns det er viktig med trygghet i arbeidslivet for alle.

- Vi har økt over mange år, blant studenter. Samtidig har vi fått flere engasjerte gjennom det studentmiljøet vi har bygd opp på NTNU, og har hørt på studentene hva slags behov de har. Vi har jobbet aktivt for å gjøre seg relevant for denne gruppen fordi vi syns det er viktig for alle i arbeidslivet å oppleve trygghet.

Pizzaaksjon i eksamenstiden

Leder av LO-studentene ved NTNU, Filippa Brovold, tror at et aktivt styre har vært en av grunnene bak studentengasjementet i Trondheim.

- Vi har vært et aktivt styre som har arrangert mye forskjellig. Vi har hatt flere quizer, temamøter om antirasisme, også har vi hatt de mer sosiale og artige arrangementene, i tillegg til de fagpolitiske møtene. I tillegg til at vi har de store campusaksjonene hvor vi blant annet delte ut pizza før eksamen forrige semester. Det var en suksess for oss og fikk satt oss på kartet i Trondheim.

Brovold deler at de har vært bevisst konkurransen fra linjeforeningen.

- Vi har vært bevisst at vi konkurrerer med flust av linjeforeninger som er opptatt av å ha flinke folk med seg, så det er en konkurranse om studentene.

I tillegg til å gjøre seg synlige med arrangementer, tror Brovold at det å prate med studentene om viktigheten av fagforeningene og gode betingelser og fordeler har vært en del av suksessen deres.

- Vi har vært opptatt av å prate med studenter om viktigheten av å være medlem i en fagforening, at det handler om fellesskap og solidaritet. Man står mye sterkere sammen med en haug med andre arbeidstakere.

Deltidsjobber i pandemien

Studentrådgiver Lars Måseide viser til et økt behov for organisering for studenter under pandemien, i en pressemelding.

- Mange merket nok verdien av å være organisert da spørsmål knyttet til alt fra kompensasjonsordninger og permitteringsordninger til arbeidslivsbestemmelser meldte seg, sier Måseide.