SHot-undersøkelsen

Svært overrasket over tallene for seksuell trakassering og voldtekt

På torsdag ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lagt fram. Flere reagerer på den store økningen på seksuell trakassering og voldtekt.

NSO leder Maika Marie Godal Dam ble overrasket når hun så tallene for seksuell trakassering og voldtekt
Publisert Sist oppdatert

Noen av tallene som har overrasket mest under fremleggelsen av SHoT-undersøkelsen er at tre av ti studenter oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Omfanget av seksuell trakassering har økt tydelig siden 2018.

Sammen med seksuell trakassering oppgir nå 7,4 % av kvinnelige og 0,8 % av mannlige studenter å ha blitt utsatt for voldtekt, sammenlignet med henholdsvis 4,7 % og 0,4 % i 2018.

- De fleste studenter har det bra, sier Borten Moe

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Godal Dam, forteller at tallene om seksuell trakassering og voldtekt var noe som overrasket henne mest når undersøkelsen ble lagt fram på torsdag.

- Det er overraskende å se på tallene om seksuell trakassering. Jeg lurer på om det skyldes store mørketall tidligere eller om vi har blitt flinkere til å si ifra og gjenkjenne seksuell trakassering, sier Dam

Leder i Velferdstinget Øystein Fruseth Christiansen forteller at han synes tallene som ble lagt fram er svært bekymrende.

- Det er svært bekymringsverdig å se en så stor økning av studenter som har opplevd seksuell trakassering og voldtekt. Det samme gjelder selvskading og selvmordsforsøk. Rapporten viser store tall, som er utrolig trist og urovekkende, sier Christiansen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe trakk også frem at tallene for seksuell taksering og voldtekt var svært foruroligende under pressekonferansen i forbindelse med SHoT-undersøkelsen. Samtidig understreket ministeren at de fleste studentene rapporter at de har det bra.

- For det første er det greit å ta med seg at de fleste studentene faktisk har det bra, og at de blir gått mottatt og ivaretatt, sa Moe under pressekonferansen

Studentene krever tiltak

Christiansen synes tallene som ble lagt fram var svært bekymrende.

Dam trekker fram at man har sett et økende trend blant studenter med psykiske plager, og at det nå er viktig at man setter inn gode og fungerende tiltak.

- Vi har sett at psykiske plager har økt jevnt fra nesten hver sjette student i 2010 til over hver tredje i 2022. Det er tydelig at man mangler tiltak for å styrke studenters psykisk helse, sier Dam

Dam er ærlig på at hun ikke har en fasit, men hun mener lavterskeltilbud er viktig som et forbyggende tiltak som kan hjelpe studentene.

- Studentfrivilligheten er svært viktig for at studentene ikke skal være ensomme. Vi må skape gode rammevilkår for at studentfrivilligheten. Frivilligheten er svært viktig for at studentene ikke skal være ensomme, sier Dam

Christiansen trekker også fram studentfrivilligheten som et viktig tiltak for å bedre studentenes psykiske helse.

- Rapporten legger bare fram tall og datagrunnlag. Nå må utdanningsinstitusjoner, samskipnader og kommune sette i gang tiltak og komme med tilrettelegging for studentene, avslutter Christiansen