Varsler stortingsmelding om opptak til høyere utdanning

For et år siden la Aasen-utvalget fram sitt forslag om revisjon av opptakskrav til høyere utdanning. Nå har Sandra Borch bestemt seg for hva hun vil ta videre til Stortinget.

- Det er på høy tid at vi får ryddet opp i det som i dag er et veldig komplisert system, sier Sandra Borch
Publisert Sist oppdatert

Til våren legger regjeringen fram sitt samlede forslag for opptak til landets universiteter og høyskoler.

Stortingsmeldingen er en oppfølging av forslagene fra utvalget som gikk igjennom hele opptakssystemet, og høringsinnspillene som er kommet inn i etterkant, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

- Det er på høy tid at vi får ryddet opp i det som i dag er et veldig komplisert system, og som over tid har ført til kunstig høye poenggrenser på flere utdanninger. Vi kan ikke ha det slik at ungdom må bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang. Vi kommer til å legge frem et mer forståelig og mer rettferdig system, med enklere kjøreregler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Opptaksutvalget pekte på at dagens regelverk har et komplisert system for å rangere søkere, og at dette har utilsiktede effekter. Utvalget foreslo i stedet en helhetlig modell for opptak til høyere utdanning.

Tilleggspoeng og konting

NOUen har siden vært på høring, og det har vært stort engasjement knyttet til flere av de foreslåtte endringene, ifølge Borch. Spesielt har forslagene om å fjerne alle tilleggspoengene i dagens system, det å fjerne muligheten for å forbedre karakterer, og å innføre en rangerende opptaksprøve fått mye oppmerksomhet.

- Opptaksregelverket har åpenbart stor betydning for den enkelte søker, men også for samfunnet. Vi må legge til rette for at flest mulig komme raskt i gang med utdanning og videre ut i arbeid. Vi har fått mange nyttige innspill i høringsrunden, og det er ryddig at vi bruker tid på å vurdere hvilke justeringer vi vil foreslå. Så skal vi legge frem vår samlede vurdering for Stortinget i et helhetlig forslag fra regjeringen, sier Borch.

Foreslo helt ny modell

Statsråden forsikrer om at alle endringer i opptaksregelverket vil bli varslet i god tid. – De som starter på videregående, skal ha forutsigbarhet når de gjør sine valg, sier Borch.

Stortingsmeldingen kommer også til å ta opp behov for overgangsordninger. Uansett vil ikke opptaket til høyere utdanning for studieåret 2024-2025 bli påvirket av forslagene.

opptaksystem aasen-utvalget