Vil ha egen kvote for lokale sykepleierstudenter i Gjøvik

Marit Reitan ber KD om å få prøve ut desentralisert sykepleierutdanning ved NTNU Gjøvik. Halvparten av studentene i denne ordningen skal være fra Innlandet. 

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, ønsker at 30 sykepleierstudenter til høsten skal få tilbud om en desentralisert utdanning ved NTNU Gjøvik.
Publisert Sist oppdatert

Håpet er at flere skal søke seg til sykepleierstudiet i Gjøvik. Utdanningen har slitt med å få nok studenter, og det var 87 ledige studieplasser her ved studieårets start.

I et brev til Kunnskapsdepartementet ber Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, om å få gjennomføre et prøveprosjekt, der en kvote på 30 studenter skal delta i studieåret 2025/2026, og 30 studenter i studieåret 2026/2027. 

- Vi ser en generell trend med at fleksible studier ofte har bedre søkertall enn ordinære studier. Mens de fleste fleksible studietilbud går på deltid, ønsker imidlertid NTNU å prøve ut en ordning med et fleksibelt tilbud som går på heltid, sier Reitan til UA.

Disse studentene skal få en desentralisert utdanning, med nettbasert utdanning og samlinger. Studentene skal kunne følge mer av undervisningen der de er bosatt, men de skal ellers følge samme studieplan som bachelor i sykepleie. 

«En mer fleksibel samlingsbasert sykepleierutdanning vil kunne gi et tilbud som er gjennomførbart for studenter som ikke ønsker eller kan bo på Gjøvik», skriver Reitan.

50% fra Innlandet

Målet med prosjektet er både å fylle ledige studieplasser, å nå kandidatmåltallet på bachelor i sykepleie, og å bidra til å dekke Innlandets behov for sykepleiere. Innlandet fylke har stor mangel på sykepleiere, og spesielt i distriktskommunene blir det stadig færre i arbeidsfør alder. 

Reitan ber derfor om at halvparten av disse plassene skal være forbeholdt studenter fra Innlandet fylke. 

- NTNU utvikler prosjektet i samråd med fylkeskommunen og Statsforvalteren i Innlandet, og vi vil søke sistnevnte om økonomisk støtte. For Statsforvalteren er det viktig at prosjektet treffer målgrupper i eget geografisk nedslagsfelt. Vi ønsker derfor å prøve ut en egen kvote for søkere som har bosted i Innlandet fylke, sier Reitan til UA.

Statsforvalteren ønsker å bidra med midler til prosjektet, men har satt som betingelse at det settes av en kvote for de med bostedsadresse i Innlandet fylke.

Dersom det ikke skulle være tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere fra Innlandet, vil studieplassene i stedet fylles med ordinære søkere.

Praksisplasser på Sykehuset Innlandet

- Vi vet naturligvis ikke med sikkerhet om kvoten for søkere fra Innlandet blir fylt opp. Gjennom det toårige pilotprosjektet ønsker vi imidlertid å finne ut av om dette er en vei å gå for å styrke rekrutteringen til sykepleierutdanningen, sier Reitan. 

NTNU har foreløpig ikke fått svar på søknaden fra KD. 

- Vi er kjent med at Universitetet i Sørøst-Norge har fått godkjent en søknad om bruk av kvoter for opptak til fleksibel sykepleierutdanning, men dette tilbudet går på deltid. Vi er derfor spente på om NTNU får prøve ut en heltidsvariant, sier hun. 

Praksisen i kommunehelsetjenesten vil bli mulig å gjennomføre i nærheten av bostedskommunen for disse studentene, mens praksis i spesialisthelsetjenesten vil foregå ved Sykehuset Innlandet. 

Prøveprosjektet skal gå over fire år. 

Endringslogg: En feil i brevet til KD medførte at UA først skrev at prøveprosjektet skulle gå i 2024/2025 og 2025/2026. Det korrekte er 2025/2026 og 2026/2027. 

 

Følg UA på Facebook og Instagram.