Ønsker å bygge 800 studentboliger i tråd med Parisavtalen

De nye planlagte studentboligene til Sit blir de første i sitt slag i verden.

Dronebilde av Moholt studentby. Det området som er aktuelt for de nye studentboligene er omtrent midt på bildet på høyre side.
Publisert Sist oppdatert

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) ønsker å bygge 800 klimavennlige studentboliger på tomten til de gamle barnehagene på Moholt studentby. De har nå signert en avtale med Skanska for første fase i prosjektet med intensjon om videre utvikling og bygging.

Boligene skal bygges etter Powerhouse Paris Proof-konseptet, som betyr at de vil være i tråd med Parisavtalen.

- Det er en relativt ekstrem ambisjon å ville bygge studentboliger etter Powerhouse-standard, men samtidig føles det som et helt naturlig neste steg, for å vise studentene, Trondheim og hele landet at vi i studentsamskipnadene tar bærekraft på alvor, sier boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås i en pressemelding.

Her signerer Lisbeth Glørstad Aspås, boligdirektør i Sit, og Trond Krogstadmo, regiondirektør for byggevirksomheten til Skansa Midt-Norge, samspillsavtalen for studentboligene.

Innenfor kostnadsrammen

I følge Sit har det også blitt klart at man kan gjennomføre prosjektet innen kostnadsrammen for studentboligbygging. Kostnadsrammen er satt av Kunnskapsdepartementet for at de skal gi statstilskudd til bygningen.

- Når det i tillegg lar seg gjøre innenfor kostnadsrammen, og vi har et engasjert og positivt styre i ryggen, må vi bare kjøre på, fortsetter Aspås i pressemeldingen.

Verdens første Powerhouse-studentboliger

Dette er første gang man prøver å bygge Powerhouse-studentboliger.

- De nye studentboligene skal også ha fokus på sosial bærekraft gjennom utforming av gode bokollektiv, fellesarealer og uterom. Landskapsanlegget er en integrert del av karbonregnskapet og bevisste tiltak her bidrar i stor grad til reduksjon av klimafotavtrykket, sier Snøhettas direktør for forretningsutvikling i Norden, Tonje Værdal Frydenlund i pressemeldingen.