NMBU-rektor Curt Rice går på dagen

Uenighet rundt hvor mye penger man skal inndra fra fakultetenes midler for å dekke uventet store kostnader ved NMBU, blant annet knyttet til høye strømpriser, sier styreleder.

Curt Rice har tidligere vært rektor ved Oslomet, inntill i dag var han rektor ved NMBU.
Curt Rice har tidligere vært rektor ved Oslomet, inntill i dag var han rektor ved NMBU.
Publisert Sist oppdatert

Styret ved NMBU har kommet til enighet med rektor Curt Rice om at han slutter i stillingen som rektor fra og med 20. april, det skriver universitetet i en pressemelding.

Styret har vedtatt å konstituere professor Siri Fjellheim som rektor inntil ny rektor er ansatt.

- Uenig om prioriteringer

Styreleder ved NMBU, Hanne Refsholt forklarer uenigheten på følgende måte:

- Det har vært uenigheter om overføringsoppgjøret for 2022-2023, og prioriteringer knyttet til sentrale satsningsmidler, sier Refsholt.

Det vil si hvor mye penger man skal inndra fra fakultetenes midler for å dekke uventet store kostnader ved NMBU, blant annet knyttet til høye strømpriser.

- Kan du gå litt nærmere inn på hvilke prioriteringer Rice og styret var uenige i?

- Nei, jeg kan dessverre ikke være mer konkret.

2022 har vært et krevende år for NMBU økonomisk. I årsrapporten til Universitetet skyldes den vanskelige økonomiske situasjonen «Økte og ustabile energipriser. Energiprisene var ca 300% av det NMBU hadde budsjettert med». Strømkrisen rammet universitetet ekstra på grunn av universitetets faglige profil med mest areal per student blant universitetene.

Forskerforum omtalte i 2022 at universitetet måtte kutte stipendiatstillinger for å betale strømregningen. Khrono skrev i mars i år at Rice ville inndra 22 millioner kroner fra fakultetene for å dekke både strømregning, prisvekst og underskudd ved Veterinærhøgskolen. Styret ønsket å inndra mindre, men heller inndra mer fra rektors satsningsmidler.

Får rektorlønn til sommeren 2024

- Får Rice en sluttpakke når han nå går på dagen?

- Vi har inngått en avtale om at Rice skal fortsette å jobbe ved universitetet. Han beholder rektorlønna frem til juli 2024, mens han vil være i en prosjektstilling ved NMBU Handelshøgskolen. Etter det har vi blitt enig om en etterlønnsavtale i 11 måneder, gitt at han ikke har funnet annet areid.

- Hvor høy er denne etterlønna?

- Det kan jeg ikke gå inn på her, men etterlønna er lavere enn lønna han har hatt som rektor, sier hun.

- Uenig om viktige valg

- Det har vært et privilegium å være rektor for alle de fantastiske studentene, og få lov til å lede så mange dyktige kolleger ved Norges fremste bærekraftuniversitet. NMBU har en faglig tyngde og en fagsammensetting som gir universitetet et unikt utgangspunkt for å bidra med ny kunnskap og muliggjøre en bærekraftig fremtid. Jeg har hatt et genuint engasjement for å løfte frem dette, både nasjonalt og internasjonalt, sier Curt Rice ifølge universitetets pressemelding.

- Samtidig har diskusjoner mellom styret og meg i den senere tid vist at vi er uenige om viktige prinsipielle valg for veien videre, fortsetter Rice.

Stillingen som rektor ved NMBU blir lyst ut i løpet av kort tid.

- På vegne av styret vil jeg takke Curt Rice for innsatsen, sier styreleder Hanne Refsholt i universitetets pressemelding

- Curt har ledet NMBU gjennom en spennende strategiprosess i en viktig periode i institusjonens historie. Universitetet står godt rustet når vi nå går i gang med å finne en ny rektor, konkluderer hun.

Mangeårig rektor

Rice har tidligere vært rektor ved Oslomet, han ble først tilsatt som rektor i 2015 for daværende Høyskolen i Oslo og Akershus og sto blant annet for navneendringen. Rice ble ansatt en andre fireårsperiode i 2018, men valgte å gå til NMBU i 2021. Han ble ifølge NMBUs pressemelding tilsatt ved universitetet for å videreutvikle og styrke profilen som bærekraftsuniversitet.

Curt Rice vil fortsatt jobbe for NMBU fram til juli 2024. Han vil forske, og vil være tilknyttet et prosjekt ved NMBU Handelshøyskolen om etter- og videreutdanning.

Universitetsavisa så langt ikke lyktes med å få kontakt med Curt Rice.