Ålesund satser på særpreg

- Ungdom velger storbyene hvis vi ikke gir dem noe unikt

Instituttleder Hans Petter Hildre mener at Ålesund må ha et annet studietilbud enn Oslo, Trondheim og Bergen hvis han skal vinne kampen om de beste studentene.

Hans Petter Hildre er instituttleder ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU i Ålesund
Publisert Sist oppdatert

Han har vært sentral i kampen for at Ålesund skulle bli en universitetsby. Hildre mener overgangen fra høgskole til universitet var nødvendig for å tiltrekke seg nye studenter, men nå kreves det enda mer. NTNU må gi universitetsmiljøet i Ålesund frihet til å skape noe unikt.

- Vi kan ikke bare tilby det samme som de gjør i Trondheim, Oslo og Bergen. Da reiser studentene dit og ikke til en liten by som Ålesund. Vi må gi dem en unik kompetanse som de ikke kan få andre steder. Det er 10.000 ledige studieplasser i Norge. Konkurransen om studentene er hard, sier leder for Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved fakultet for ingeniørvitenskap, Hans Petter Hildre.

- Fusjon med NTNU gir vekst

Hildre legger vekt på at fusjonen med NTNU har gitt kraftig vekst i Ålesund. Antall ansatte har økt og det har kommet flere nye studietilbud. Samarbeidet med næringslivet har blitt enda bedre og satsingen på forskning er i stadig utvikling.

- Denne veksten hadde vi aldri fått uten samarbeidet med NTNU. Nå har vi fått på plass desentralisert legeutdanning og utdanning av sivilingeniører og siviløkonomer og midt oppe i alt dette trenger vi nå enda større frihet til å utvikle særpreget vårt. Vi vil samarbeide tett med næringslivet for å skape fremtidens teknologistudium. Klarer vi det så vinner vi kampen om studentene, sier Hildre til Universitetsavisa.

Kunnskap for en bedre verden

«Kunnskap for en bedre verden» er visjonen for NTNU. I strategiplanen 2018-2025 står det blant annet at en av kjerneoppgavene er innovasjon og nyskaping – som bygger på samarbeid med etablert næringsliv og offentlig sektor, og skal bidra til å skape noe helt nytt. 

Visjonen for NTNU er «Kunnskap for en bedre verden». I strategiplanen for 2018 til 2025 står det at kunnskap utviklet ved NTNU skal komme fellesskapet til gode.

Det var i januar 2017 at NTNU fusjonerte med høgskolene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU ble dermed Norges største universitet. I Ålesund har samarbeidet med næringslivet lenge vært et sentralt satsingsområde. Hildre mener det er nødvendig å videreutvikle dette samarbeidet de neste årene.

Flere ordførere var kritiske til NTNU-fusjonen

Det var flere som var skeptiske til at de tre høyskolene skulle bli en del av NTNU. En av dem var ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap). Hun sa tydelig ifra om at Ålesund burde slå seg sammen med de to andre høgskolene i Møre og Romsdal som ligger i Volda og Molde, men både Aurdal og flere andre endret syn underveis i prosessen. 

Det ble lagt vekt på at NTNU i Trondheim, Ålesund og Gjøvik måtte være likeverdige og få mulighet til å vokse og utvikle seg i alle de tre byene.

Hans Petter Hildre sier at Ålesund ikke har tatt inn over seg at byen nå er en universitetsby. Han legger vekt på at et sterkt universitet har stor betydning for utviklingen videre.

Det var samarbeidet med næringslivet i regionen som skulle bli et varemerke da NTNU etablerte seg på Sunnmøre. Annik Magerholm Fet var viserektor fra januar 2017 til mars 2023. I en ytring i Universitetsavisa i 2023 la hun vekt på at hennes oppdrag som viserektor hadde vært å styrke næringslivssamarbeidet, få forankret NTNU i regionens kommuner og i fylket, etablere gode relasjoner med arbeidslivet, og bidra til at samarbeidet ble enda bedre.

- NTNU må holde fast på nærheten til regionen

Tore Ulstein har i mange år hatt en sentral rolle i norsk næringsliv. Nå er han blant annet styreleder i Ulstein Group og i Sintef. Ulstein innrømmer at han ikke klarte å forutse hvor viktig det ville bli for hele Sunnmørsregionen at NTNU fikk fotfeste i Ålesund.

Tore Ulstein

- NTNU har tatt vare på sin særegenhet etter fusjonen, og vil bli helt avgjørende for det som skjer i hele regionen de neste årene. Campus er i utvikling og studentene er med på å prege bybildet, sier Ulstein til Universitetsavisa.

Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mente at fusjonen ville gi de tre høgskolene en tyngde bak forskning og utvikling som de ikke hadde tidligere.

Tore Ulstein sier at det er nettopp dette som har skjedd, men at det nå altså er viktig at utdanningsmiljøet i Ålesund tar vare på de kvalitetene som preget Høgskolen i Ålesund og som nå er videreført i NTNU. 

- NTNU må holde fast på nærheten til regionen og til næringslivet i området. Vi må bygge relasjoner og videreutvikle samarbeidet. NTNU er et stort universitet med mye kompetanse på basisfag, men Ålesund kan tilby kunnskap og tett samarbeid med næringslivet. Det gjelder spesielt de maritime næringene, sier Ulstein.

Følg UA på Facebook og Instagram.