23 institusjoner får ekstra studieplasser for flyktninger

1.000 ekstra studieplasser blir fordelt til ulike universiteter og høyskoler landet rundt i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina. NTNU får flest.

Ola Borten Moe sier regjeringa vil endre opptaksregelverket slik at det blir lettere å vurdere den enkeltes søknad for opptak.
Publisert

Hele 140 av de nye studieplassene går til Norges største universitet, mens Universitetet i Bergen (UiB) får 125 og Universitetet i Oslo (UiO) får 100 studieplasser. I tillegg til de ti universitetene får sju vitenskapelige høyskoler og seks høyskoler ekstra studieplasser.

For å hjelpe ukrainske flyktninger inn i norsk høyere utdanning endrer regjeringen også opptaksreglene.

– Vi vil foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen. Det vil gi universiteter, høyskoler og fagskoler mest mulig fleksibilitet til å vurdere den enkelte søknad for opptak til neste studieår, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Skolene som får færrest plasser er Kunsthøyskolen i Oslo, Norges musikkhøyskole og MF vitenskapelig høyskole, som får henholdsvis to, fire og seks plasser. Plassene kan omfordeles etter behov.

Som Universitetsavisa tidligere har omtalt, har NTNU gitt beskjed om at de vil ha 200 midlertidige studieplasser for ukrainske flyktninger i høst. Blir pågangen stor, er universitetet innstilt på å øke kapasiteten slik at de kan gi studieplass til 250 ukrainere.

Nå er plassene fordelt og NTNU får altså finansiert 140 studieplasser av regjeringa.